ADALET SEFALET GETİRMEZ

             ADALET SEFALET GETİRMEZ

           Adalet insanların huzurunu, devletlerin düzenini, Milletlerin birliğini, Ailenin geleceğini güven altına alan bir kurallar zinciridir. Adalet eşitliği değil, adaleti, Merhametli değil adil olmayı gerektirir.                                                                           Derler ki Adalet önünde herkes eşittir. Dedikleri manada eşitlik hiç olmadı. Zenginle fakır aynı suçtan aynı cezayı almadı. Kadınla erkeğin davasında eşitlik gitti pozitif ayrımcılık geldi. Eşitlik bozuldu üstünlük geldi. Erkekler ezildi, kadınlar şımardı, Adaletsizlik devletin temeli aileleri parçaladı. Çocukları eğitmek şeytanilere kaldı. Zenginler bankaları göz önünde hilelerle soydu, ödül aldılar, fakirler banka soydu ömür boyu hapse tıkıldılar. Biri aç gözlülükten, diğeri yokluktan. Yaşasın denir mi böyle adalete. İblise tapanların sistemlerinde adalet böyle olur. Demokrasi kendi seçtikleri seçilirse vardır, yoksa demokrasi bir dayatmadır, özgürlükleri kısıtlamaktır. Darbeler adaleti sağlamak için yapılır. Özgürlük, İblisin istediği tüm pis işlerde, edepsizliklerde olur. Yalan, hile, sözünden dönme, emanete ihanet, küfür karşı tarafa, onların düşman saydıklarına serbest. Doğruluk, hile yapmamak, sözünden dönmemek, emanete ihanet etmemek, haramlardan uzak durmak, merhametli, adil olmak zayıflık, kerizlik sayılır. Anlamamız gereken Habiller, Kabiller savaşı mezara kadar sürecek. Onlar İblise tapacaklar, askerlik, kölelik yapacaklar, asla dönmezler.. Bizler kulluğumuzu yapmanın azminde olmaya gayret göstereceğiz tövbelerle yolumuzu kayıp etmemeye çalışacağız.. Adalet İblise tapanların işi değil, onlar adaletsizlikleri körüklerler, karışıklıklar çıkarırlar, karışıklıklar onlara düğün, bayram..  Adaleti sağlamak Müslümanların sağlaması gerekiyor. Ama onlarda da birlik yok. Birlik olmaya cesaretleri yok. Dünyada adalet ancak Rahmani emirlere uyularak sağlanır. Oda çok zordur. Her kes adalet ister. Ama kendine ve kendi çevresine, karşı tarafa adalet onlara zulümdür. Rahmani adaleti çoğunluk istemez çünkü kesin çözüm, cezaları gerçek hüküm. Korkar herkesin yalanı, yanlışı, haramı olmayan yok. Adaleti herkes kendine göre isteyince İblise yarıyor karışıklıklar. Olmuyor adil mahkemeler, gerçekleşmiyor düzen, intizam. Her şeye geliyor zam. Hırsızlıklar, yolsuzluklar, gasplar artıyor zamlanıyor.. Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da var mı Adalet? Cüzdan her yerde dengeleri bozar. Dünyanın en zenginleri İblise tapanlar. Her türlü, her şeyi satarlar. İnsan, kadın, çocuk haklarından para kazanırlar. Vicdanlı, adil olmak zayıflık! Ezelden ebede sürecek savaş, gelmedi, gelmeyecek barış, adalet. Bu dünyada cenneti arayanlar var. Neye göre kime göre ararlarsa, İblisin hilesi, süslü sözler, süslü maddeler, elbiseler, arabalar her kes daha iyisini gösteriş olsun diye arar. Son zamanlarda öğrendik ki, Devletlerin çoğu hikayeden devlet, şirketlerin bayileri imişler. Para akan nehirlerin başında İblise tapanlar oturmuş gelsin paralar. Çalışsın insanlar merkepler gibi, içsinler, kafaları bulsunlar, kumar oynasınlar, savaşsınlar, kadınlar boyansınlar, süslensinler, zehirlensinler, bize para kazansınlar derler umurlarında değil, kendilerinden olmayan insanlar. Uyusunlar algılarla, filmler, diziler, şarkılar, türküler, poplar, karışsın her şey birbirine insanlar insanlıktan çıksın ki. Cehennemliklerin sayısı artsın. İblis sevinsin. Hayat sınav. Kazan kazan kulluğunu bil cennetleri kazan.. Yada iblise tapanlara aldan, gez eğlen, turist ol cehennemleri kazan….   Yüce Yaradan kullarına çok merhametlidir. Merhameti gazabından fazla yedi cehennem, Sekiz cennet yaratmış. Tövbeler insanları kurtarır. İblise eziyet olur…….   Güzellikleri isteyenler, güzellikleri yapar, güzel işler yapanları teşvik ederler… Güzelliklerde anlaşanlara selam olsun…….

    açlıktan, susuzluktan ölenlerle, çok yemekten, içmekten ölenler aynı dünyada yaşıyorsa, o dünyada adalet yoktur. … sefalet çoktur.... 

     Az olanı paylaşan cömertlere selam olsun,  

     Çok olanı paylaşmayan cimriler rezil olsun….

E.F.M.E.K.KağızmanÜye / Erkek / 26.10.2019