OKUMAYIN DÜŞÜNMEYİN UYANMAYIN

        OKUMAYIN DÜŞÜNMEYİN UYANMAYIN

        İşte kendilerini dünyanın sahibi görenlerden lanetlenmiş Yahudilerden biri, Nicholas  Rockefeller. Dünyayı kana bulayan, tüm insanların, özellikle Müslümanların düşmanı, İblisin kuklası, maşası. Gerçekte Yahudi bile değiller, Kendi çıkarlarına uygun değişiklikleri yaptıkları Sahte Tevratın  sahte Yahudileri. Gerçekte İblise taparlar, onun kötülük dolu şeytani ilhamlarından beslenirler.

            Yahudiler dışındaki insanlara insan demezler, bizlere hizmet için yaratılmış köleler, hayvanlar derler. Din, namus insanların zengin olmasına engeldir diyen zihniyetin mensuplarından biri. Savaşları çıkarıp, para kazanırlar, sözde barışları sağlar, para kazanırlar. Bulaşıcı hastalıkları yayar, sonra iyilik yaptıklarını söyleyip, önceden yaptıkları, stokladıkları ilaçları insanlara satıp yine para kazanırlar. Onlar insanlar, hayvanlar üzerinde her türlü hak bizim derler. Keserler, parçalarlar, satarlar, köle diye satarlar, kadınlara tecavüzler sevap, insanlara eziyet sevap, çünkü onların hakkı, onlara göre.  İnsan haklarının, hayvan haklarının, çevre temizliğinin, feminist kadın haklarının sözde savunucuları..  Aslın da şeytani tuzakları. Bizde Kürt—Türk, Alevi-sunni, dünyanın başka yerlerinde başka karışıklıklar, bunların oyunları. Savaştırırlar, kınarlar, barıştırırlar her türlü fırıldak, şeytani oyunlar iblisle irtibatı olan hahamdan İnkar etmiyorlar da. Para, şehvet, içki, kumar, şantaj, montaj, sapıklıklar, faiz, tefecilik dünyanın tüm suç örgülerinin başı baş hahamları. Bunlarla başa çıkmanın tek yolu, hak yol, Rahmani ilimler, cesur, birbirine bağlı Müslümanlar. Müslümanlar bir birlik kurmasınlar diye. Her türlü oyunu oynuyorlar. Biz Müslümanlar ise vurdum duymaz, bilse aldırmaz olmuşuz. Tabii hilelere aldananlarımız çok. Cahillik çok kötü ama dininin, düşmanının cahili olmaktan daha kötü ne var? Kendileri çok korkak ve azınlık olduklarından maşa, kukla, piyon kullanırlar. Para kazanmalarına gerek yok, dünya onların mülkü gibi. Onursuz, şuursuzları, bulur, yetiştirir. Yaşadıkları ülkelere ihanet ettirtirler. Okumuş, okumamış, kullanılmaya müsait zavallılar. Her iki alemlerini yakarlar, farkında bile olmazlar.

          Habiller-Kabiller hep savaşırlar. Kabiller de bir birlerine düşürülürler. Her türlü oyun İblisin. Yüce Yaradana sığınmayanlar her şartta ziyandadır. Kulluğunu yerine getirmek için azim kararlılık, cesaret gösterenlere selam olsun…  Sanal, her türlü kanal, Telefon, bilgisayar, kitaplar, sahte imamlar, her yerde her şartta savaş var. Müslümanım diyenler, hem kendisinden hem bütün iyi insanlardan sorumlu.. Habiller kardeş, Kabiller düşman.. Savaş-sınav ölünce biter… Şaytanilere azaplar, Müslümanlara mükafatlar..  Son gülenlerden olmak için sevapların peşinden koşanlara selam olsun.

 Bilenle-bilmeyen,

                yaşayanla-ölü,

                          gündüzle-gece gibidir..

E.F.M.E.K.KağızmanÜye / Erkek / 26.10.2019