Seyyid Lokman Aşuri ZÜBDET ÜT TEVARİH

 

Seyyid Lokman 

Eserlerinde künyesini  Seyyid Lokman  b. Seyyid Hüseyin el-Âşûrî el-Hüseynî el-Urmevî olarak vermiş olduğundan  Azerbaycan’ın Urumi / Urmiye kasabasından olduğu ortaya çıkmaktadır. Musul’a bağlı Harîr kazasında kadılık yapmış,  daha sonra İstanbul’a gelerek nişancı Feridun Ahmed Bey’e ve dolayısıyla Sokullu Mehmed Paşa’ya intisap etmiş, ardından şehnâmecilik görevine getirilmiştir. Sigetvar seferi ve sonrasını nazma çekmek üzere şehnâmeci tayin edilmiş, ardından II. Selim’in faaliyetlerini yazmak için onun maiyetinde görevlendirilmiştir.  III. Murad’ın tahta çıkmak üzere İstanbul’a gelişi sırasında Sokullu Mehmed Paşa’nın yanında serkâtip sıfatıyla padişahı karşılayanlar içinde yer alarak, görevine devam eder. Seyyid Lokman Aşuri  Eğri Seferine de aynı görevle katıldıktan sonra Şehnamecilikten azledilmiş yerine Talikzade gelmiş, fakat başladığı eserlerin de bitirilmesi emredilmiştir.[1]
Yirmi beş yılı aşan şehnâmeciliği sırasında minyatür ve süsleme sanatçıları ile hattatlardan oluşan bir ekip kurmuş  ve onlarla birlikte Türk sanatının önemli eserlerine imza atmıştır. Eserin hattatı  Seyyid Lokman Aşuri , Nakkaşları ise  es-Seyyid Lütfi, Molla Kasım, Üstad Osman ve ekibidir.[2] Eserdeki minyatürler ise Seyyid  Lokman’ın kurduğu tezhip, hat ve minyatür sanatçılarından oluşan ekibi hazırlamıştır