An'dır Biten *)(*
GÜNÜN ŞİİRİ


Dur be devran! Bir durak ver, devri hazandır bu biten. 

Ay mı sandın, yıl mı sandın; ömrü ziyandır bu biten. 

Gün be ay deştin akıttın; tas da değil, küp de değil. 

Saçtığın cevher mi sandın; bendeki candır bu biten. 


Hey cahil ömrün tükettin, mal ile mülk yaş mı katar. 

Dağ taşan altın ne yapsın, nakdi zamandır bu biten. 


Aşk ve şevk insanda kudret, zevk ile his bil ki nimet. 

Servetin çok dostu hiç yok, akla Fizan'dır bu biten. 


İlm için kırk hırka giysen ; cehli olan rind'e söver. 

Övgüsüz zevzek şairden, ilme imandır bu biten. 


Mum yanıp tortul döküldün, kandile is kaldı canın. 

An gelir o iz de kalmaz kahpe cihandır bu biten. 


Rab, ceninken yazdı şifren, şans ile baht sır ve  sabit. 

Baht için Hak'tan talep et; softa, riyandır bu biten. 


Ey şahap; yer, gök kovuldun; gayri mezar devri yakın. 

Hor yüzümden, loş gözümden hayli figandır bu biten. 


Bu şiir Özleşim Ölçü sistemi, tekniği ve sanat tarzıyla yazılmıştır. 

 ( __ ) : sessiz ile biten hece, (v) sesli ile biten hece 

Özleşim : __v__ __/ __v__ __/__vv__/__vv __

Aruz: fa i latün / fa i la tün / fa i latün /fa i latün 

__ v__ __/__v __ __/__ v__ __/__v __ __

Hece: 8+8

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016