An Gider Zaman Gider

 
 
 
bu eser 23.08.2013 tarihinde günün şiiri seçilmiştir


*)(*  GİDER *)(*

O mechulden gelir her can, canan bulsan da can gider.

Aciz doğmuş âbad ölmez;  ziyân gelmiş, ziyân gider

Sanma gayretle yıkarsın, kara bahtın ordugahın...

Felek diş tırnakla yılmaz; tufan gelmiş, tufan gider.

 

Mahir doğmuş bulur kudret, kâmil olsan çözüm ne halt?

İlmi boştur, kârı feryat; bula dursun çare, icat!

Garip kuldan mamur olmaz; viran gelmiş, viran gider.

 

Sanki iflah mı olur hiç; cüce doğmuş, cüce kalan.

Gönül düşler görür bilmez, falan gelir,  filan gider.
 

Bekleşir bahtı açıklar onların sultanı cömert.

Bizim kısmet yakın gelmez; figan gelir, figan gider

 

Fayda etmez şikâyetler, nicedir gör şahametin!

Çorak çöller nehir salmaz; ne an gelir ne an gider?
 

Umma dostum bu ahırdan çıkacak bir âdemi var!

Cahil mertek kâmil olmaz; izan gelir, Fizan gider.

 

O meçhulden gelir feyyaz; mekan gelir,  liman gider.

 


Çift Ölçülü Özleşim:   

V= sesli ile biten hece
_ sessiz ile biten hece

 

 
âbad: Zenginlik, bolluk
Mamur : İmar edilmiş
Şahamet: yiğitlik , mertlik gösterme ,
Feyyaz: Bolluk bereket

 

 V_  _ _ /  V_ _ _ / ­V_ _ _ /  V­_ V _    ( ilk kıta 1.2.4 dizeler ile her beytin 2. dizesi)

_  V ­­_  ­_ /  V ­ V _ _  / V V _ _ / V V V ­  ( İlk dörtlükte 3. Dize ile beyitlerin ilk dizesi )


 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016