Dehhak ve Yılanlar *)(*

 
Omuzlar zülf ü  Dahhak’tan;   yılan saç Şahmeran tez  gel.
Gömün çıksın bu mahremden;  nazar et, çık âyân tez gel
Haraptır kalbi sahram çok, virandır kemli gözlerden
Zehir sok panzehir olsun, şu kuldan kurtaran tez gel
 
 
Özleşim Ölçüsü
V  _    _  _   /  V   _    _      _    /  V  _    _  _ /  V _ _  _    
Me fâ îlün / Me fâ îlün / Me fâ îlün / Me fâ îlün /
8 + 8  Duraklı Hece
 
Şiirle İlgili Açıklama:
 
İran’ı zapt eden ( Biyaresp – on bin atlı) Zalim Kral Dahhak’ın omuzlarından şeytan öpmüş  ve Dahhak’ın iki omzundan iki yılan çıkmıştır. Acılar içinde kıvranan Dahhak’ın yanına gelen Şeytan acılarını dindirmesi için bir akıl verir. Eğer her gün iki çocuğun kafası kesilip taze beyni yılanların başına sürülürse Dahhak o gün rahatlayacaktır. Böylece her gün iki gencin kafası kesilerek Dahhak’ın omuzlarına sürülmeye başlar. ( bkz  Dahhak ve Efsanesi ( Şiirimizde Dahhak Gave Sahtiyan )
Şiirlerimizde zülüfler yılana benzetilir Bir tür Medusa kabul edilir. Yılan ve Şahmeran harabe ve viranelerdeki tılsımlı hazinelerin bekçisi, soğuk ve korkutucu bakışlı bir hayvandır. Definelerin tılsımı çözülünce Şahmeran ortaya çıkar.  Yılan define ve Hızır arasında da çeşitli alakalar kurulur. 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016