Gördük
GÜNÜN ŞİİRİ

 
Kırk yıllık tüccara satarlar tere
Ahbap çavuşları pek uyar gördük
Gül yüzler haşlanmış hep yara bere
Öfkeyle bağdaşık göz boyar gördük

Dört duvar harabın penceresinde
Köpürmüş taş kaynar tenceresinde
Gedanın dört boğum hançeresinde
Çengiler toplanmış zil çalar gördük

Diller ekşi soğuyorken sıtmadan
Usulca çıkar mı can acıtmadan
Sözde aydınları gece yatmadan
Görsel ekranlarda yal yalar gördük

Hamaset ağdalı tomarı yalan
Merkebin sırtından semeri çalan
Engine açılmış sığ suya dalan
Sözünde ibre yok hep çakar gördük

Edinmiş dünyanın mal ile mülkü
Ayvazın bağında fır döner tilki
Usandı illallah bezdirdi halkı
Güldürüp ağlatan tef çalar gördük

Dilinde Safahat okuyor meydan
İnletip etrafı soy ile soptan
İntihal eyleyip Mim Akif Bey’den
Asım'ın neslinden bîhaber gördük

Kalbinde dünyanın zirve hevesi
Velâkin çıkmaya yetmez nefesi
Son günler galiba kaçmış neşesi
Her söze aldanan hep sakar gördük

Görmedik efendim böylesin hâşâ
Tanrı’dan bir bela gelirse başa
Memleket ahvâli tümden kargaşa
Elleri böğründe gün sayar gördük

BEŞİROĞLU ...

Faruk Nafiz KılıçalanGold Üye / Erkek / 3/2/2021