Irakistan Macerası

Irakistan Mecerası

Aslan ırakistanda ab ı hayat ararmış
Develeri yanında zifti kuyuya varmış.

Bozkurt kaytardı diye,kaş altından bakıyor.
Lizabet geldi diye,hayli çaka takıyor

Bu sudan çok kapanlar, âleme sultan olur.
Akılla paklayanlar, Mars'a da revan olur.

Velakin su başında, arılar kızgın bakar.
Çimmeye kalkışanda,nazik yerinden sokar.

Bir kaç hücum yapınca, sudan bol bol kapmaya,
Sokturma çoğaldıkça,aslan girer komaya.

Usa acı vuranda lâ-dini küfür eder.
Develer tepişende tilkiye fikir gider.

Kaide kollamaktan Lizabet dır dır eder.
Deve hizalamaktan usanıp eve gider.

Deve dalar çayıra,haydi mevlam kayıra.
Tilki, çakal bu yana,kurt da inmiş bayıra.

Ayı ayvayı yemiş, yatmış kış uykusuna,
Kurt,bir tilkiye dalmış,bir çakal yavrusuna.


Tilki çakala der ki:Bu gidiş gidiş değil.
Bir çare bulmalı ki,bizimkisi iş değil.

Gel aslanı hem kurdu, bir hizaya sokalım,
Bu hava iyi oldu ticarete bakalım

Tenyalı leş getir de, şu kurda leş verelim.
Karnı çok ağrısın da,ırakta gezdirelim.

Basit bulunan avdan kurt biraz usa vurur.
Dadanmış kolayından yemezse de kudurur.

Böyle biraz sürünce, bozkurtun ziyafeti.
Karnı kert kürt edince, fark eder kerameti.

İçine sancı düşer,başlarmış hop durmaya
Gahi ırağa koşar,gahi dağa vurmaya

Ormanın batısını
Tillki bir bakkal yapar,
Bizim kurt ilacını
Çakal tenyayı kapar.

Papağanla kargayı şirkete ortak tutar,
İsteyene iğneyi, tenya ve ilaç satar.

Lizabet'in aşkına, aslan döner şaşkına
'Acep kimler dadana lizabet yatağına? '

Ağzı gözü şişende
Usa,ya sabır eder.
Sebeb hoş olmayanda,
Korktu da kaçtı derler.

Tilki bir çare bulur,aslanın kaygısına,
Kargayla haber salar dağların ayısına.

Tilki der ki doğrusu,ayı arıdan korkmaz,
Ama çok kıymetli su, ayıya su bırakmaz.

Ayı bizim bozkurtu haylidir hoş saymazmış.
Bizim kurt kolay işten, ayı baldan caymazmış.

'Ayı gelene kadar şimdilik sıvışalım
Tenyalı kurt ne yapar haftaya buluşalım.'
Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016