ESA DERNEK KURULUYOR VE AMAÇLARI

 
ESA DERNEK VE AMAÇLARI
 
Değerli Arkadaşlar: ESA nın 40 üyesi ESA çatısı altında bir edebiyat, kültür ve sanat derneği kurma kararı almıştır.   Aşağıdaki yazı ESA DERNEĞİNİN önerilen manifestosu ve amaçlarıdır.
 
Bu yaz,ı görüş ve önerileriniz doğrultusunda  son şeklini alacaktır.
 
Yazıyı dikkatli bir şekilde okuyarak, ilave edilmesi ve çıkarılması gerekenlerle ilgili düşüncelerinizi, görüş öneri ve tavsiyelerinizi yazı ile yorumlamanızı rica ediyoruz.
 
 
 
DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI 
 
Derneğimiz   “Türküler de, Şiirler de, kardeştir” ruh hali içinde oluşmuştur.  Kuruluşundaki bu ruhaniyet ile Anadolu kültürünü yeşertmek, geliştirmek hatta örnek bir evrensel değer haline getirmeyi amaçlayan derneğimiz,   kültürümüze vücut veren her meşrep ile birlikte   “ BİZ OLMAYI ÖZÜMSEYEN BİZ OLMAYI ÖNEMSEYEN dini, tarihi, siyasi, kültürel, edebi ve ruhani mecburiyet içinde biz olmayı güncellemeyi amaç layan faaliyetler de bulunmak için kurulmuştur. 
 
Derneğimiz ülkesini, bayrağını, kültürünü, sanatını sevmesi şartı ile edebiyat, sanatve halklarımıza hizmeti gaye edinen;  fakat sanatını, parti, ideoloji, tarikat, mezhep propagandasının hizmetine adamayan;    her mezhep, her meşrep, Anadolu kültür mozaiğini meydana getiren her halktan edip ve sanatçıya açıktır.
 
Derneğimizin amacı edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde para kazanma gayesi taşımadığı halde profesyonelce ürünler veren,  gerçek ve gani gönüllü edip, ozan ve sanatçıların kültürel ve sanatsal faaliyetlerine etkinlik kazandırmaktır.  Edip ve sanatçıları bir çatı altında toplamak;  onların manevi destek bulabilmelerini sağlamak;  eserlerini, icraatlarını ve kendilerini tanıtmak;  ürünlerine ve icralarına sunum, basım,  tanıtım imkânları oluşturmak; Türkçenin doğru kullanılmasını, edebiyatımızın gelişmesine olanak verecek çalışma,  hizmet, sunum ve etkinliklerini yaygınlaştırmaktır.
 
Derneğimiz,; popüler olabilmek için sanatı feda etmeye rıza göstermeyen;  sanatını ve icrasını manevi haz almak, ülke kültürüne katkı sağlamak amacıyla yapan; parti, tarikat,  zümre, yandaşlık, borazancı kimliğine girmeye  tenezzül etmeyenlerin derneği olacaktır.  Derneğimiz, sadece sanatı ve icrası ile kendine yer bulmaya çalışanlara kapısını açacak, kimsesizlerden müteşekkil kimseler gücünü oluşturacaktır.
 
Müşahede edilmiş tir ki, hiçbir sanatsal ve yaratıcı kudretleri olmadığı;  hatta edip ve sanatçılık vasıflarını dahi taşımadıkları ı halde;   bir çok kişi; yandaşlık, tarafgirlik,  parti, ideoloji, tarikat  destekleri ile popüler hale getirtilmiş;  ruhu, maneviyatı ve yaratıcılığı olmayan eserleri de örnek sanat eserleri olarak lanse edilmiştir.  Bu nedenle gerçek edip ve sanatçılar göz ardı edilirken, yanlış eserler, sanat eseri;  yanlış kişiler de edip ve sanatçıdır, algısı yaratılmış;   bu durum edebiyat, kültür ve sanatımıza büyük zararlar vermiştir.
 
Derneğimiz, sanatın ve edebiyatın evrensel olduğunu bilirken,  sanatın kültürel kökenlerinden bağını koparmadan güncellenmesi gerektiğini savunarak; sanata, edebiyata, dile ve folklorumuza hizmeti olacak her türlü faaliyeti yapmaya gayret edecek; bu tip faaliyetlere destek verecek, sosyal faydayı önde tutan toplum kuruluşları ile de ortak hareket edecektir.
 
 
              AMAÇLADIĞI FAALİYETLER
 
1.Derneğimizin doğal yayın organı durumunda bulunan Edebiyat ve Sanat Akademisi ve ESA E- DERGİ kanalıyla, çeşitli sponsorların da desteği ile her yıl birkaç kez Şiir, Hikâye, İnceleme, Roman, Resim türlerinde yarışmalar açacaktır.
2.Derneğimiz,  edebiyat, sanat, kültür ve sosyal faydayı amaçlayan projelere fon sağlayan kalkınma ajansları, Avrupa Birliği, Kültür ve MEB nezdindeki destekleme programlarına - yurt içi ve yurt dışı-  projeler hazırlayacak veya yurt içindeki veya dışında yürütülen bu tür faaliyetlerle ortak yada katılımcı olacaktır.
3.Edebiyat, kültür, sanat çerçeveli paneller ve konferanslar düzenleyecek,   şiir dinletileri, tanışma yemekleri ve buluşma geceleri tertip edilecektir.
4.Derneğimiz sanatçı, edip ve akademisyen üyelerinin faydasına olabilecek, sergi, imza günleri,  ürün tanıtım, reklam vb faaliyetlerine destek vermek için kurulmuştur.
5.Derneğimiz;  üyelerinin kitaplarını, kültürel ve sanatsal ürünlerini tanıtmak;  ilan etmek,   basım ve dağıtımlarına kolaylık sağlamak,  üyelerinin çıkarlarını korumak ve kollamak adına yayıncılar ve dağıtıcılar nezdinde girişimde bulunmak, üyelerinin karşılaşacağı ticari ve hukuki ihtilaflarda üyelerinin haklarını korumak ve kollamak hususunda teşebbüs ve gayretlerde de bulunacaktır.
6.İlerideki aşamalarda, diğer illerde de dernek şubelerimizin açılmasına izin verilecektir.
 
 
 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016