BATMAN İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ VE ESA KARDEŞLİK KONULU ŞİİR YARIŞMASI

 
 
 
 
 
 
Sen de benim gibi deseydin bana
Bu gönlüm yanmazdı çok daha fazla 
                                                                   Ahmedi Hani
 
Mevlana,  İdris-i Bitlis, Yunus ile Fuzuliler yolundan gelen ozanlar.  Ahmedi Hani dilinden Mem u Zin diyen dengbejler!
Bu vatan uzak Asya’dan batıya “  kısrak başıdır.” Bu vatan Türk ile Kürt’ün; Laz ile Çerkez’in… Bin senelik öz yurdudur.  Eksik ayaklı at koşmaz; tek kanatlı keklik uçmaz.  Gelin ayaklara kanat, kanata ayak olalım.
 
Biz, bin yıldır bu kültürü ilmek ilmek işlemişiz. Aynı ağıtla ağlamış, aynı bayramda gülmüşüz. Eş seda türküler çalıp, aynı halayda durmuşuz. Aynı ortak kader için aynı cephede ölmüşüz. Aynı tasayla üzülmüş; aynı zaferle gülmüşüz.
 
Biz bir idik; hep bir idik; ezelden beri kardeştik. Aynı silahlara karşı aynı göğüsleri gerdik.  Aynı şehadetler ile toprağı tenle besledik.
Gelin canlar bir olalım, gelin bir halay kuralım. Ahmedi Hani’yi duyup “ Akla bir kapı açalım”  Yüreklerden, ocaklardan ateşi dışa atalım.   Artık ağıtları değil birlik ateşi yakalım. Gelin bir halay kuralım!  Gelin şiirler okuyup,   haydi türkü çağıralım.  
 
Malabadi köprüsünden Hasankeyf’e el sallayıp,  Meriç’ten, Fırat’a kadar yollara türkü dökelim. Zap Suyu’ndan Menderes’e şiirlerle seslenelim.
Zap suyundan geçen ile Meriç’in suyundan içen Allah’ın verdiği beden ile kalple doğmuyor mu?   Bu ülkede doğanların yazgısı aynı değil mi?  Aynı kader ile doğup, aynı şansa gülmedik mi?
 
Gelin canlar bir olalım. Gelin şiirler yazalım.  Kara günler kararmasın.  Analar hiç ağlamasın, kardeş eli kardeşinin bağrına hançer sokmasın!  Kadir Mevla ülkemizden kem gözleri ırak etsin!
 
İşte bu duygularla TC Batman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü ile Edebî yâd ve Sanat Akademisi (  ESA)  ülke genelinde  “ Türkülerimiz de kardeş”, “ Şiirlerimiz de kardeş “  sloganları ile kardeşlik ve kardeşlik kültürü temalı bir şiir yarışması; panel, Âşıklar Atışması ile birlikte; Batman, Hasankeyf, Mardin, Midyat ve Siirt gezisi etkinliği tertip etmiştir.
 
 
ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
a)            18 Yaşından büyük her vatandaşımız yarışmaya katılabilir.
b)           Her aday hiçbir yerde yayımlanmamış, ödül almamış ve belirlenmiş temaya uygun TEK BİR ŞİİR ile katılacaktır.  ( Siyasî, ideolojik, ayrıştırıcı ve kardeşlik duygularımızı yaralayıcı söylemler içeren şiirler değerlendirilmeyecektir. )
c)            Yarışmaya katılan her şair, şiirlerinin her yerde yayınlanmasına izin vermiş demektir. Seçilecek şiirlerden oluşturulacak Seçkiler Kitabından telif isteme hakkı yoktur.
d)           Yarışmaya katılmak isteyenler şiirlerini Edebî yâd ve Sanat Akademisine üye girişi yaptıktan sonra karşılarına çıkacak olan ŞİİR YARIŞMASI BATMAN seçeneğine tıklayarak şiirlerini yarışma için göndermiş olacaklardır. 
e)           Şiir yarışmasına katılım 15 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.  Sonradan gönderilen şiirler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
f)            Yarışma sonuçları 30 Mart 2017 tarihine kadar ilan edilmiş olacaktır.
g)            Yarışmaya katılan şiirler aşağıda ilan etmiş olduğumuz seçki kriterleri ve puanlama usulü ile bildiride ifade edilen temalar ve ilhamları ışığında değerlendirilecektir.  Şiirlerin bu kriterlere uygun yazılması oldukça önem kazanmaktadır.
h)           Seçki Kurulu Edebî yâd ve Sanat Akademisi Edebi Kurulu, Batman Kültür Müdürlüğü, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Batman Üniversitesi Akademisyenlerinden oluşacaktır.
i)             Dereceye giren ve ödül takdir edilen eserlerin ödülleri, daha sonra kesin tarih ve saat olarak da ilan edeceğimiz 15 - 20 Nisan arasındaki bir günde düzenlenen programda takdim edilecektir…  Davetli şairler ile ödül alanlar tüm etkinliklere katılacak; ulaşım, konaklama… Vb. ihtiyaçlar Batman İl Kültür Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
j)             Ödül alanların ve davetlilerin; ödül, plaket, belge ve hediyeleri Batman İl Kültür Müdürlüğü tarafından takdim edilecektir.
k) Etkinlik komitesi üyeleri ve yakınları yarışmaya iştirak edemezler 
J) Yarışmaya Katılmak isteyenler https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/  a üye olduktan sonra HESABIM da gözükecek olan " Şiir Yarışmasına Katıl(Ödüllü) seçeneğine tıklayrak  yarışmaya şiirlerini göndereceklerdir. 
 
 
SEÇKİLER KİTABI
 
Yarışmaya katılan şiirler arasından Edebi Kurulu tarafından takdir edilen şiirler Batman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılacak, isteyen katılımcılara da gönderilecektir.
Seçkiler kitabına girebilmek en az ödül almak kadar önemlidir. Kitabın çok sayıda basılması ve civar il ve ilçelere de gönderilmesi muhtemeldir.
 
ŞİİR YARIŞMASI KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ
 
a)            Kardeşlik, yurttaşlık ve beraberlik bilinci temasına katkı sağlayan özgün yaklaşımlar (10 PUAN) 
b)           Temaya katkı sağlayan farklı, olumlu, yapıcı fikirler  ( 10 PUAN )
c)            Kardeşlik,  yurttaşlık ve beraberlik bilinci temasına katkı sağlayan duygu zenginliği ( 10 Puan)
d)           Temaya katkı sağlayan buluş değerindeki fikirler  ( 5 PUAN )  çarpıcı ve özgün imgeler  ( 5 puan )  TOPLAM 10 PUAN
e)           Şiirde ahenk ( 5 ) ,  ritim, melodik ve müzikal unsurları sağlama mahareti ( 5 puan)  TOPLAM 10 PUAN
f)            Noktalama, imla yazım kurallarına uygunluk ( her hatadan bir puan düşülecek) 10 PUAN  (Post modern şiirler de bu madde 5 puan olarak değerlendirilecektir. )
g)            Dili doğru, güzel ve anlamlı kullanma becerisi  ( 10 PUAN )
h)           Söz sanatlarını, söz ve anlam oyunlarını kullanma ve uygulayabilme becerisi   ( 10 PUAN)
i)             Şiirin yazıldığı nazım türü ve tarzına göre şiirin dış yapısına uygunluk ve ustalık 10 PUAN
j)             Şairanelik, akıcılık ve akılda kalıcılık unsurları  ( 10 PUAN )
 
 
ÖDÜLLER
 
1.  2 Cumhuriyet Altını ( Hediyeler,  Plaket, Belge  )
2. 1 Cumhuriyet Altını ve Yarım Altın   ( Hediyeler,  Plaket, Belge  )
3. 1 Cumhuriyet Altını
 
5 Mansiyon…  Ödülü :  ( Çeyrek altın, Özel Hediyeler, Plaket, Belge )
 Jüri Özel Ödülleri  ( Özel Hediyeler, Plaket, Belge )
 
AYRICA BİR  ŞİİRE BATMANLI ŞAİR VAHAP AKBAŞ ÖZEL ÖDÜLÜ 
 
 
ETKİNLİK ÇERÇEVESİ
 
Şiir Yarışması, Panel, Âşık Atışması, gezi, şiir şöleni ve benzeri etkinlikler Batman Valiliği’nin geleneksel olarak düzenlediği “Kültür ve Turizm Haftası” etkinlik haftası içinde yapılacaktır.  Etkinliğe davet edilecek kişiler etkinliği düzenleyen Batman İl Kültür Müdürlüğü ve Edebî yâd ve Sanat Akademisinin etkinlik kurulu tarafından seçileceklerdir.
 
Etkinlikler: Kardeşlik Temalı Şiir Yarışması, Şiirler de Kardeştir Temalı Panel, Aşık Atışması; Batman,  Hasankeyf, Midyat Mardin, Siirt Kültür ve Tanıtım Gezisi, Ödül Töreni,  Batman Musiki Cemiyeti ile davet edilen şair ve sanatçıların ortaklaşa düzenleyeceği şiir ve şarkı şöleni,  çerçevesinde yürütülecektir.
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ
 
Batman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Edebî yâd ve Sanat Akademisi Edebi Kurulu, Etkinlik Komitesi mensupları: M.İhsan ASLANLI, Şahamettin KUZUCULAR, Şahin MUTLU ve Ecir DEMİRKIRAN’dır.
 
Sorularınız İçin ESA daki  İLETİŞİM Adreslerinden   ( Şahamettin KUZUCULAR, Şahin MUTLU ve Ecir DEMİRKIRAN’a  ulaşabilirsiniz. )
 
 
 
 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016