BERCESTE MISRALAR–21

YARA

 

Müminin yarasına merhem olmuyor çağlar

On dört asırdan beri göz yaş döker, kan ağlar

 

GÖÇ

 

Ölüm vuslattır yâre, ölüm düğün gecesi

Evvel göçmediğine pişman olur nicesi

 

ÂDEM

 

İblisle sıkı fıkı, içli dışlısın her dem

Bilir misin cennetten niçin kovuldu Âdem?

 

TOY

 

Toy yürekler aldanır, yalan söze tez kanar

Nemrut’un ateşinde nice İbrahim yanar

 

SİDRETÜ’L MÜNTEHÂ

 

Sidretü’l Müntehâ’ya yükseliyor nidâmız

İstikbâlde muhakkak gür çıkacak sedâmız

 

SÖZÜ DEMLEMEK

 

Sözünü söylemeden demlemelidir insan

Yarası olanları emlemelidir insan

 

DÜŞMEDEN BİLEMEZSİN

 

Hayatta sonun başı farz eyle her ânını

Düşmeden bilemezsin dostunu düşmanını

 

KENDİME HEP GEÇ KALDIM

 

Dizlerim yaralandı bir kalkıp bir düşmekten

Kendime hep geç kaldım herkese yetişmekten

 

M. NİHAT MALKOÇ

 

 

 

 

M. Nihat MalkoçGold Üye / Erkek / 5/11/2016