İsnâd Nedir İsnadı Subuti ve Selbi

 

 

İsnâd Nedir

 

 

Osmanlıca yazılışı İsnâd : اسناد

 

İsnâd Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapçadaki “ snd “ sülasi – üçlü kök- kökünden gelir. Sened ve İsnad sözcükleri de “dayandırma “ manasında sözcükler üretilen bu kökten gelmektedir.

 

İsnâd kelimesinin sözlüklerdeki anlamları : “dayanmak, yaslanmak, itimat etmek”, “Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.” “temellendirmek, dayamak; sözü söyleyenine kadar ulaştırmak, bir sözün, bir rivayetin geliş yolunu haber vermek, ilk kaynağa kadar götürmek” Söylediği sözü bir başkasına dayandırmak, bir şeyi, birisi için yaptı demek şekillerindedir.

 

Edebiyatta İsnâd

 

Edebiyatta isnâd eski edebiyatta meani terimlerinden biridir. Meani terimi olarak iki şey arasındaki nisbetin ifadesi manasına gelmektedir. O nisbet varlığa delalet ederse “isnâdı subuti”,  yokluğu işaret ederse “ selbi “ olur.

 

Örnek verecek olursak “ bu adam çok zeki” dersek isnadı subuti yapılmış olur. Eğer şu adam çok ahlaksızdır dersek yokluğu yani “ selbi” olmuş olurKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 ANLAM BAYAĞILAŞMASI - Anlam Kötüleşmesi - NEDİR
2 Anlam Genişlemesi Daralması İyileşmesi Kötüleşmesi ve Kayması
3 Beyan Nedir
4 İlm-i Hakikatten Sual Sorarsan
5 Belagat Nedir Hale Makama Amaca Uygun Söz

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016