TT Sıfır https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/AKIŞ/Edebiyat-Terimleri-Mazmunlar/Şarap-Divan-Şiirinde-Şarap-Kadehleri-Kapları/Esa/3bdb8107-c634-4388-a875-caecbf07488d