Şimşâd  Şimşîr Nedir Servi Boylu Sevgili

 

Şimşâd  

 

 

Osmanlıca yazılışı: Şimşâd ّشمشاد

 

Şimşâd Farsça kökenli bir sözcüktür. Türkçedeki anlam karşılığı şimşîr ağacı,  servi ağacıdır. Latince anlamı ise  “Cupressus Sempervirens” tir.

 

Servi ağacı ortalama olarak 15-20 metreye kadar uzar.  Dalları gövdeye dik gelebilecek şekilde büyüyen,  tepesine doğru yükseldikçe büyüyen bir ağaçtır. Dere kenarlarında, mezarlıklarda ve bahçelerde yetişir. Yol  veya bahçe kenarlarında koridor oluşturur.

 

Şimşad veya şimşir Divan şiirinde sevgilinin boyuna benzetilen, sanavber, ‘ar’ar, nârvene (karaağaç ), gül, Tûbâ ve Sidre gibi ağaçlardan biridir.

 

Servi ağacı uzun boylu, koyu yeşil veya gri renklerde, ince yapısı ile Anadolu’da çok sevilmiş rüzgârda salınması, bodur çalılarla ve ağaçların yanında zıtlık oluşturarak estetik yaratması, diğer ağaçlardan daha dik ve alımlı olması nedeni ile sevgiliye benzetilmiştir.

 

Divân şiirinde sevgilinin boyu “ kâmed-i hûban “ şimşad,  şimşir ağacına yani serviye” kâmet-i şimşâd “ benzetilir. Şimşâd, şimşir veya servi sevgilinin buyu ile mukayese edilir.

 

Feryâduma irmezse n’ola ol boyı şimşâd

Kûyında feleklerden aşar nâle vü feryâd  Baki'

 

Kaddüñ katında kâmet-i şimşâd pest olur

Zülfüñ yanında revnak-ı ‘anber şikest olur   Baki'

 

Seyre ‘azm itse revân ol kâmeti şimşâdımuz

Şâd olur anı görüb anı dil-i nâşâdımuz    Edirneli Nazmi

 

Serv kaddiin âşıka nakl-i cihân-ârâ yeter

Hîç ar'ar bitmesin âlemde şimşâd olmasın Karamanlı Nizamî

 

Evlerimin önü şimşir

Hanım aklın başına devşir

Memed efendinin kızı

Kalk babana pilav pişir 

 

Kahvenin önü şimşir
Kahveci kahve pişir
Yörük de Ali geliyor
Aklını başına devşir   Aydın

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016