Sistan Bölgesi ve Nimruz

 

 

Nimruz

 

Nimruz, Farsçada “nim “ yarım ve “ruz “ gün anlamlarındaki birleşik isim şeklinde ve yarım gün anlamına gelen bir kelimedir. İran’ın en doğusunda ve bir kısmı Afganistan’da kalan Sistan bölgesinin diğer adıdır. Sistan , Sakastsan Zabul ve Zabulistan;  Şâhnâme ve diğer eski metinlerde Nîmrûz (gün ortası, öğle) adıyla da zikredilmiştir.

 

Sistan veya Nimruz adı ile bilinen bölge “İran'ın doğusuyla (Sistan ve Belucistan) Afganistan'ın güneybatısını (Nimruz) kapsayan coğrafi bölgenin adı olmaktadır. Yüksekliği 450–520 m arasında değişen büyük bir çöküntü alanını kapsayan bölgede, zaman zaman kuruyan göl havzalarına boşalan çok sayıda ırmak vardır. “ Hindukuş Dağları ve Himalayalar Sistan’ın kuzeydoğusunda yer alır.

 

Pers İmparatorluğu'nu yöneten efsanevi Kayan hanedanının, bugün Sistan'ı oluşturan topraklarda ortaya çıkop Mazenderan’a geldikleri söylenir.  Bölge Türk, İran Afgan milletlerinin tarihlerinde önemli olaylara sahne olmuştur. MS 226'da Sasaniler,  Sakastan ad ile de bilinen bu bölgede birçok baraj ve sulama kanalı yapmışlar, bu yöre Türk, İran, Afgan hatta bir ara Çinlilerin tarihlerinde önemli savaşlara ve fetihlere sahne olmuştur.

 

Eski devre ait kaynaklara göre Süleyman Peygamber Sistan’a yani Farsça da yarım gün, gün ortası anlamına gelen Nimruz’a gelince her tarafı su ile dolu görmüştür. Bunun üzerine Süleyman Peygamber ifritlere bölgeyi toprakla doldurmalarını emretmiştir. Bunun üzerine ifritler sabahtan öğleye kadar yarım günde bu ülkeyi toprakla doldurmuştur.

 

Diğer bir efsane ise Nimruz’a gelen Çin Hükümdarı ordusu ile bölgede yarım gün mola verir.  Veya bölgenin büyüklüğünü görünce buraya “dünyanın yarısı kadar” der. Nimruz adının işte bu efsanelere dayalı olarak çıktığı iddia edilir.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Hıta Hoten Hata Yurdu Ahular Çiğil ve Yağma Güzellerİ
2 Sasani Şahı Genceli Nizami ‘de Nakkaş I.Şapur ve Hayatı
3 Hüsrev ü Şirin ve Ferhat İle Şirin Mesnevileri İle Ana Konuları
4 Rüstemi Zal Kimdir Özellikleri Maceraları Şiirlerde Rüstem 
5 Heft Han Rüstem -i Zal ve İsfendiyar ' ın Tehlikeli Geçitleri
6 I. Hüsrev Nuşirevan Nûşirevân-ı Adil Anûşirvân Kimdir
7 II. Hüsrev Kimdir Edebiyatta Hüsrev-i Perviz
8 Key ve Keyani Nedir Acem Şehinşahları
9 Kisra Nedir İran Hükümdarları Kumaş ve Diğer Kisralar
10 Afganistan Gülü
11 Babürşah Hayatı Baburname Özellikleri Özeti
12 Gazneli Sultan Mahmud Hayatı ve Seferleri

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016