KAYD NEDİR KAFİYEDE KAYD

 

KAYD NEDİR KAFİYEDE KAYD

 

Osmanlıca yazılışı: kayd :  قيد

 

Sözlüklerdeki anlamları: Kelepçe, bağ. Bağlamak. Bir şeyi bir yere yazmak.  Deftere geçirmek.  Sınırlamak. Şart. Ayağa vurulan zincir, pranga, bukağı, bağlama, bağ, bağlayacak şey; bend, rabt). Bir kâğıda yazılı olan şeyin, hülâsasını, tarihini, numarasını deftere geçirme; böylece geçirilen hülâsa. Sınırlama, belirtme, ehemmiyet verme, yazma, yazılma. Endişe, gaile, telâş.

 

kayd-ı nâm: nam kaydı, nam tasası.

kayd-ı hayât: yaşadığı müddetçe, ölünceye kadar.

kayd ü bend: bağlama.

kayd ü şart: sözleşmenin bâzı kısımlarını sınırlıyan söz veya madde, fıkra.

bî-kayd, büâ kayd: kayıtsız, ilişiksiz, aldırmaz

lâ-kayd: kayıtsız, aldırışsız

Terkin-i kayd: kaydını silme, çıkarma, kovma

 

EDEBİYAT VE KAFİYEDE KAYD

 

Kafiyenin son harfi olan harften (revî) önce gelen ve okunan ve iki kafiyesi de birbirinin aynısı olan harfe kayd denmektedir.

 

Kapısından çıkıp heman şehrin

Oldu azim boyunca bir nehrin

 

beytindeki : "şehir ve nehir" kelimelerindeki h harfleri kayddır.

 

Ben ne Mesihi ne Mesiha demim

Zevk-i hakikatte arar âdemim

 

Beytinin kafiyelerindeki “ d “ harfi kayd olmaktadır.

 

 

 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Kafiye Redif Revi Nedir
2 KAFİYE VE REDİF NEDİR KAFİYENİN ÖZELLİKLERİ
3 Kafiye Nedir ve Türleri
4 Revi’ Nedir

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016