Marziye Mertebesi Nefsi Marziye

 

 

Osmanlıca yazılışı Marziye (mardiyye ) :    مارزيي

Osmanlıca yazılışı: marzî :  ضي مر

 

Marziye Sözcüğünün Kökeni

 

Marziye ve marzi Arapça “rḍy “kökünden gelir.  Bu kökten razı olma, razılık, beğenilmiş; hoşnutluk, anlamında sözcükler türetilir.  Razı olma, razılık, anlamlarına gelen rıza- " riḍāˀ رضاء  sözcüğü Arapçadaki raḍā رضا  "razı oldu" fiilinin mastarı olmaktadır. Bu nede3nle rıza, razı, marzi, marziye sözcükleri aynı kökten gelmektedir.

 

Marziye Sözlük Anlamları

 

Marziye, sözlük anlamları ile rızâ gösterilmiş, beğenilmiş; hoşnutluk anlamlarındadır.  Marziye tasavvufta bir terim olarak da kullanılır. Tasavvufta terim anlamı ile yedi mertebeli olan ve en son mertebesi kâmile mertebesi olan nefsin mertebelerinden altıncısıdır. Marziye mertebesi veya makanı ikmi kedün sırlarına vakıf olan raziye mertebesini aşmış, Allah’tan gelen her şeye razı olmuş, öyle ki artık Allah da ondan razı olmuş nefsin derecesidir.

 

Gayr-i marziyye, Nâ-marzî: hoşa gitmemiş, beğenilmemiş.

 

 

Nefs-i Marziye Marziye Mertebesi Makamı

 

Nesi marziye tasavvuf yolunda ilerleyerek nefsini terbiye yolunda ve kâmile mertebesine ermek amacında olan dervişliğin altıncı makamıdır.  Bu makama râdıye makamını aştıktan sonra ulaşılır. Raziye mertebesi, Allah’tan ne gelirse gelsin iyi kötü güzel çirkin her şeye razı olanların nefs derecesi olmaktadır.  ( bkz RAZIYE RÂDIYE MERTEBESI NEFS-I RAZIYE NEDIR )

 

Maziye ( merdiye ) mertebesi ise raziye mertebesini aşmış olan  nefsin bir üst mertebesi olmaktadır. Bu mertebesindeki nefs Allahtan gelen her şeye razı olduğu gibi Allah ‘da artık ondan razı, İlmi Ledünn makamına ermiştir.  Radiye’deki derviş, veya nefs , Velî-i Mükemmel iken Mardiye’deki derviş veya nefs artık , Velî-i Kâmil’dir.

 

Nefsin , kamiele nertebesine erişebilmesi için Allâh’ın da ondan râzı olması gerekir. Bu mertebesdeki neftsen Allah artık hoşnuttur. Bu mertebedeki nefs de  her şekilde ve bütün mevcûdiyetiyle Hakk’a teslîm olmuştur. ( bkz  NEFSIN MERTEBELERI EMMARE LEVVÂME MÜLHIME MUTMAINE RÂZIYE MERZIYYE KÂMILE)

 

 Bu mertebedeki nefs tüm kötü huylardan arınmıştır. Tüm güzel ahlak ve güzel huylar ,meziyetler onda toplanmış demektir.  “Yaratan’dan ötürü yaratılanlara “  sonsuz sevgi, merhamet, şefkat, , muhabbet duyar.  Artık her şeyini bağışlayacak kadar cömert, affedici ve hassâstır.  “Her nefeste varlık ve benlik keyfiyetlerini gözeterek şeytânî hîlelere karşı boş bulunmaktan sakınır.”

 

Mrziye mertebesinde nefs artık “hakka’l-yakîn” mertebesindedir ve  bâzı gaybî sırlara vâkıf olabilir..

 

Nefs anın ile râzıye vü marzıye oldu

 Emmâreliğin terk idüben tasfiye buldu   Niyâzî-i Mısrî.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Emmare Nedir Nefsi Emmare ve Emmare Mertebesi
2 Levvame Nedir Nefsin ve Tasavvufun Levvame Mertebesi
3 Mülhime Mertebesi Nefs-i Mülhime İlham Alan Nefs
4 Mütmain Mertebesi Olgunluk ve Bilgelik Makamı  
5 Raziye Râdiye Mertebesi Nefs-i Raziye Nedir
6 İnsanı Kamil Nedir? Kimler İnsanı Kâmil Olabilir?
7 Nefsin Mertebeleri Emmare Levvâme Mülhime Mutmaine Râziye Merziyye Kâmile
8 Tasavvuf Mutasavvuf Nedir? Kuramı ve Kavramları

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016