Mutmain Nedir Nefs- i Mutmaine Mertebesi

 

 

Mutmain Kökeni Sözlük Anlamları

 

Mutmain sözcüğü Arapçada  "tatmin olan, rahat, sakin, emin"  anlamlarına sözcükler türetilen “ṭmAn “kökünden[1]  gelir.  Mütmain sözcüğü ile aynı kökten gelen ve “sakinleşmek, rahatlamak, bir şeyi kararlaştırıp oturaklı kılmak”  anlamlarına gelen “İtminan” sözcüğünün faili olmaktadır.  Mütmain, itminân ve tatmin sözcükleri aynı kökten gelmektedirler

 

Mutmain “ مُطْمَئِنْ”   sözlük anlamı ile “emin olmuş, gönlü kanmış ve inanmış”, [2]şüpheden kurtulmuş, tam kanaatle inanmış, gönlü kanmış, içi rahat, emin [3] demektir.

 

 

Mütmain Mertebesi ve Nefs-i Mütmain

 

Tasavvufa dâhil olan bir talibin dahil olduğu tarikatta nefsini terbiye yolundaki EMMARE,  LEVVAME, MÜLHIME mertebelerinden sonraki ulaştığı mertebedir.

 

Bu mertebeye gelen kişi imanın men ettiklerinden titizlikle sakınmayı artık başaran manevi huzura erişmiş, gönlü huzur ve sükûn dolmuş, hakiki ve kuvvetli bir imana sahip olmuş, hayvani nefsin elinden kurtulmuş kişidir. Bu mertebe kötü ve çirkin vasıflardan arınarak güzel ahlâka kavuşan keder ve endişelerden kurtulmuş, tereddüt ve şüphelerden arınmış, keşf ve ilhamlara da nail olmuş kişilerin mertebesidir. Bu mertebeye ulaşan nefs artık kötülüğü emredemeyecek kadar terbiye edilmiştir.

 

Bu mertebeye erişenler, cömertlik, tevekkül, sabır, şükür, teslimiyet, rızâ, sıdk, ibadet, rıfk, güler yüzlülük, sürekli huzur, büyüklere hürmet kalb sevinci, tatlı dil gibi vasıflara sahip olmuş demektir.[4]

 

Bu mertebeye eren derviş hakikat, sükûnet ve kısmen aynel yakine kavuşarak, bazı keşif ve ilhamlara da nail olmuş demektir. Tamamen gafletten kurtulmuş, kalbi tereddüd ve şüphelerden arınmış, gönlü tam bir huzura kavuşmuştur.

 

Bu mertebeye erişen derviş zalime, zulme boyun eğmez. Gelebilecek her türlü felakete peşinen razı olduğu için zalimin zorlukları karşısında yılmaz ve pes etmez. Her felakete göğüs geren, yüzü sürekli tebessüm eden, hata ve kusurları affedip hoş gören, , tüm varlığı Hakk’ın bir ayeti kabul eden nurani bir kalbe sahiptir.

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/mutmain

[2] TDK Sözlüğü

[3] https://www.luggat.com/mutmain/1/1

[4] ŞAHAMETTIN KUZUCULAR ,Nefsin Mertebeleri Emmare Levvâme Mülhime Mutmaine ...https://edebiyatvesanatakademisi.comKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Nefs Nedir Nefsin Türleri Özellikleri Mertebeleri
2 Nefsin Mertebeleri Emmare Levvâme Mülhime Mutmaine Râziye Merziyye Kâmile
3 Emmare Nedir Nefsi Emmare ve Emmare Mertebesi
4 Levvame Nedir Nefsin ve Tasavvufun Levvame Mertebesi
5 Mülhime Mertebesi Nefs-i Mülhime İlham Alan Nefs
6 Raziye Râdiye Mertebesi Nefs-i Raziye Nedir
7 İnsan-ı Kamillerin Kentleri Cabulisa ve Cabulika
8 İnsanı Kamil Nedir? Kimler İnsanı Kâmil Olabilir?
9 Tasavvuf Mutasavvuf Nedir? Kuramı ve Kavramları

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016