Profan Nedir Kökeni Anlamları

 

Profan Nedir

 

Fransızca:  profane

Latince:  profanum

 

Profan sözcüğü Latince kökenlidir ve Latincedeki profanum sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük Latince’de “tapınak-önü", “tapınağın dışı- kutsal alana dâhil olmayan dış kısım" manasına gelmektedir. Profanum sözcüğü Latince ön anlamına gelen “ pro “ sözcüğü ile tapınak anlamına gelen “fanum” sözcüğünün kalıplaşmasından oluşmuştur. 

 

Profanum sözcüğü Fransızcaya profane şeklinde "kutsal olmayan, dini olmayan" anlamı ile girmiştir. Profanum sözcüğü dilimize Fransızcadan girmiş, edebiyatta ise din dışı, dini konulu olmayan anlamına gelecek şekilde bir terim olarak kullanılmıştır. Profan, edebiyat, profan halk oyunları, profan halk veya âşık edebiyatı gibi

 

Profan Sözcüğü ve Sözlük Anlamları

  1. dini olmayan yapı, edebi eser, edebiyat ürünleri veya kolları
  2. masonlara göre tapınağa girmemiş insanlar.
  3. nesneler, kutsal olmayana ait olan; gündelik rasyonelleştirilmiş pratiğin dışında sembolik bir anlamı olmayan.
  4. ilahiyatta, din dışılık, tabiat üstünün bilin(e)memesi; ezoterik yapılarda, aşamalarına göre bazı sırlara ulaşılmaya izin verilmemesi hali.
  5. Din ,mezhep, tarikat ile alakalı olmayan, dinin tarikatın mezhebin dışındakiler

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Mezhep Nedir Şiirlerde Mezhep
2 KÖY SEYİRLİK OYUNLARI VE ÖZELLİKLERİ
3 Aşık Edebiyatı Genel özellikler
4 HALK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ ( Dr. Doğan KAYA)
5 Anonim Halk Edebiyatı Türleri ve Halk Tiyatroları
6 KÖY TİYATROSU KONULARI TİPLERİ ÖZELLİKLERİ TÜRLERİ

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016