Sâlik Nedir

 

 

Sâlik Nedir

Osmanlıca yazılışı: Sâlik : صالک

 

Sâlik Arapça kökenlidir ve Arapçadaki    “yola gitti, yolculuk etti" anlamlarında sözcükler türetilen “ slk” kökünden gelmektedir. Sâlik sözcüğü, “yola gitti, yolculuk etti" manasına gelen salaka kelimesinin faildir. Sâlik sözcüğü yola gitti, yolculuk etti, gidiş, davranış, hal ve hareket anlamlarına gelen sulūk سلوك, salaka, sâlikân, sâlikîn , münselik  sözcükleri ile aynı kökten gelmektedir.

 

Sâlik kelimesinin sözlük anlamları:  bir yola giren, yolcu, yol yürüyen, bir yolda giden, bir yola veya mesleğe giren ( münselik), bir tarikata girmiş bulunan, şekillerindedir. Bu nedenle tasavvuftaki mürid ve talip sözcükleri ile de eş anlamlı kullanılmış olur.

 

Salik sözcüğü, mürid, talip hatta derviş sözcükleri ile birlikte tasavvufi bir terim olarak kullanılınca tarikata intisap eden, tarikat adabını yerine getiren anlamlarına gelmiş olur.

 

Sâlikâ bize haber ver azığın var mı görek
Çün uzaktır yol azizim yolca azık gerek   Kuddûsî,

 

Cân-ı âşık düşdii la'liin fikrine
Buldu sâlik sırr-ı gayba ıttılâ Ahmed PaşaKad enâre'l-aşkı li'l-uşşâki miinhace'l-hudâ
Sâlik-i râh-ı hakikat aşka eyler iktidâ         Fuzûlî

Cahan, Salîk, bize çünki fenadır,
Duadır xeyrimiz, ancaq fenadır.   Kazımğa Salik

Bu beyitte sâlik sözcüğü hem özel isim hem de yola giden anlamlarıyla birlikte kullanılmıştır.

 

Hoş sâliki muhlis idim yoldan beni saptırdı ‘ışk
Ki dilrûba dilberlere bu gönlümü kaptırdı ‘ışk     Kuddusi

 

Sâlik olamaz olmasa âdemde şecâ‘at
Menzil mi alur olmasa zâtında şecâ‘at   MEHMED SIDKÎ

 

Sadakat rahına olmuşum salik
Şunda bir gerçeğe inandım yeter
İstemem etseler aleme malik
Hakikat rengine boyandım yeter SIDKÎ BABA
 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Tasavvuf Mutasavvuf Nedir? Kuramı ve Kavramları
2 Tasavvufun Kaynağı Örgütlenmesi ve Kurumlaşması
3 Tasavvufun Maksadı, Düşüncesi ve Vahdet i Vücut
4 Vahdet i Vücut Nedir Tanımlar ve İzahları
5 Tarikatım Nakşi Amma
6 Derviş olan âşık gerek yolunda hem sadık gerek
7 DERVİŞ OLSA NEYLEYE !!

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016