Sûre Nedir Kökeni Anlamları Şiirlerde Sure

 

 

 

 

 

Osmanlıca yazılışı sûre :  سوره

 

Sûre Sözcüğünün Anlamları

 

Sûre sözcüğünün akla ilk gelen ve en yaygın anlamı Kur'ân-ı Kerîm'in en az üç ayetten oluşan 114 bölümünden her biri manasıdır. Ancak “ İbranice’den Arapçaya geçen sûre sözcüğünün pek çok anlamı daha vardır. Sûre sözcüğünün sözlüklerdeki diğer anlamları şunlardır. “Duracak yer. Derece. Menzilet. Şeref ve şan. Güzel inşa edilmiş bina. Güzel yapılmış kale, sur duvarı, alâmet, nişan” .[1]

 

Sûre sözcüğünün çoğulu şekli “süver”dir.

 

Sûre Sözcüğünün Kökeni

 

Sûre sözcüğü İbranice şwr “kökünden gelen şūrāh veya şārāh sözcüklerine dayanır. Bu sözcüklerin İbranicedeki anlamları “"yazıda satır, özellikle Tevrat"ın bir satırı" şeklindedir. İbranicedeki  “şwr “kökünden gelen şūrāh veya şārāh sözcükleri Arapçaya ve Süryanice’ye de geçmiştir.  Sûre sözcüğü Arapça” swr kökünden gelir.  Dolayısı ile Arapçadaki “ sûre veya  sūrat سورة  " “ Tevrat’ın bir satırı anlamından “ Kuranın her bir ayeti “ anlamı ile İbraniceden Arapçaya hatta Süryaniceye geçmiştir.  [2]

 

Kur'ân-ı kerîm’de toplam 114 sûre vardır. Sûrelerin (bir sure hariç) hepsi de besmele ile başlar. Sûrelerdeki tam cümlelere ise âyet adı verilir. [3] Kur'ân-ı kerîmde bâzı sûrelerin birkaç adı bulunur. Bekara sûresinden Berâe sûresine kadar olan yedi sûreye es-Seb'ut-tıvâl (uzun sûreler) adı verilir. Fatiha, Sübhaneke, Kevser sureleri gibi sûreler ise kısa sûrelerdir.

 

 

Degül ebrû yazılmış sûre-i rahmânda bir meddür

 Misâlin yazmamışdur kâtib-i kudret ser-âmeddür Şeyhülislam Yahya

 

Okursa Sûre-i Nâr u Duhân’ı ezberden

Aceblemen ki zeban oldu her alevler ona   Yahyâ Bey

 

SÛRE-I YÛSUF YÜZÜÑDEN BIR SEBAK   Ahmedi Şiirleri

 

SÛRETÜÑ SÛRESINI NIÇE KI TAKRÎR KÎLAM   Ahmedi Şiirleri

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.luggat.com/sure/1/1#:~:text=sure%20%2F%20s%C3%BBre&text=Menzilet.,Sur.

[2] https://www.luggat.com/sure/1/1#:~:text=sure%20%2F%20s%C3%BBre&text=Menzilet.,Sur.

[3] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/sureKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Kuran ile örülmüş ey güzel can
2 Ayet Ayet Ruhuma Huzur Doldurmaya, Secde İle Gidiyorum
3 Sure-i Asr'a Dikkat!
4 Hadis-i erbain Kırık Hadis Nedir
5 Ayet Gibi Titresin
6 Ayet ve Hadisler

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016