Salavât Nedir

 

 

Salavât Nedir

Osmanlıca yazılışı: salavat-  salâvât :  صلوات

Arapça yazılışı: salavât :  صَلَوَاتْ

 

Salavât Kelimesinin Kökeni

Salavât sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Etimoloji sözcüklerine göre bu kelimenin kökeni aslında Aramice ( Akatça) ve Süryanice ṣalawtā "dua" sözcüğüne dayanır. Bu görüşe göre salavât sözcüğü Arapça’ya Akad dilinden girmiştir. [1] Salat ve salavât sözcükleri Arapçadaki secde namaz anlamlarındaki “ ṣlw”  kökünden gelmektedir.

 

Sözlüklerdeki Anlamları:

Namazlar. ( bkz  SALÂT NEDİR )  Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.)  bağlılık için yapılan dualar. Secde, namaz, din uluları için kullanılan saygı sözleri. İhtiyaçtan gelen ricalar ve dualar.  Nimete kavuşmak için yapılan şükürler ve devamı için yapılan dualar ve ibadetler.  

 

Peygamberimizin kendisi âilesi, ashâbı için okunan duâ ve övgülere salavat denmiş, salavat sözcüğü İslamiyet’te şükür için yapılan dua ve namaz anlamlarında da kullanılmıştır.  Cuma namazlarında, bazı vakit namazlarından önce, mübarek geceler, savaş gibi özel günler ile cenazeler için okunan salâlara da salavât denilmiştir.

 

Salavât duâları : "salavâtullâhi aleyh", "aleyhisselam" "sallalâhu aleyhi ve sellem" gibi dualardır.

 

İslamiyet’te bir işin hayır ile sonuçlanması, şerlerden kurtulmak veya önemli bir işe başlamadan önce salavat getirmek makbul kabul edilmiştir. Bu nedenle eski devrilerde yazılan eserler, kitaplar, inşa edilen mabetler veya hayır işlerine salavat çekilerek, salavat duaları okunarak başlanmıştır.

Bkz : KASİDE NA’T-İ HAZRET-İ SERVER-İ KÂ’İNÂT ‘ALEYHİ EFDALİ’S-SALAVÂT

Safâ-yı kalb ile hergiin gören verir salavât

Mehâsin etmiş o mihr-i kemâl-i nıırânî      Yahyâ Bey

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/salavatKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Salat’ı Selam Sana Olsun Ey Nurdan Nebi
2 Salavât Nedir
3 Salât Nedir
4 Hz İsmail ve Hikayesi

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016