Sam Kimdir Zaloğlu Rüstem’in Babası

 

Sam Kimdir Zaloğlu Rüstem’in Babası

 

Eski doğu edebiyatında iki tane Sam vardır. Birinci Sam İran Mitolojisinde ve Şehnamede geçen Rüstem’i Zal’ın babası ve Neriman ‘ın oğlu olan ( Zal )Sam’dır. (  Detay bilgi için bkz ZÂL ( SAM ) KİMDİR RÜSTEMİ ZÂL ‘IN BABASI)

 

Rüstem’i Zal’ın babası ve Neriman ‘ın oğlu olan Zal , Dahhak’ı öldürüp yerine geçen Feridun zamanında yaşamıştır. Zâl ( Sam, saçları, kirpikleri ve kaşları bembeyaz doğduğu için annesi bu çocuğa yaşlı anlamına gelen  ( Zal ) Sam adını vermiştir. Bir devin veya Mecusi bir büyücünün çocuğu olabileceği düşünülen Sam,  Cemşîd’in soyundan gelen Atbîn’in (Abtîn) oğlu olan babası Neriman tarafından reddedilip Elbruz dağına atılmıştır.   Ancak dağa terkedilen Sam’ı yavrularına yiyecek arayan Simurg yuvasına getirir ve delikanlı olana kadar büyütür.( Öykünün Detayı için bkz ZÂL ( SAM ) KİMDİR RÜSTEMİ ZÂL ‘IN BABASI)

 

Sam delikanlı olunca insan olduğunu anlar Anka’dan izin ister. Simurg,  tüylerinden üç tanesini ona vererek “tüyü yaktığın zaman imdadına yetişirim”  diyerek onu serbest bırakır. Zal, Zebilsitan’a ( Sicistân ve Seyistân ) gelerek oranın hükümdarı olur. Kabil'e giden Sam, Kabil Hükümdarı Mihrab’ın Kızı Rudabe’ye âşık olur.  “Ak saçlı, ak kaşlı ve kirpikli “ olmak dışında hiçbir kusuru olmayan yiğitler yiğidi Sam’a âşık olan Rudabe, herkesten saklandığı kulenin önüne gelen Sam’a kement gibi olan saçlarını uzatıp Sam’ın kuleye çıkmasını sağlar ve iki âşık buluşur.  Rüstem’i Zal’de Sam ile Rudabe’nin evliliğinden dünyaya gelmiştir.  (  detaylar için RÜSTEMİ ZAL KİMDİR ÖZELLİKLERİ MACERALARI ŞİİRLERDE RÜSTEM )

Sam ve Rudabe evlendikten sonra oğulları Rüstem-i Zal dünyaya gelir.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Şehname ve Taberi'de Cem Cemşit-i Hurşit
2 Dahhak ve Efsanesi ( Şiirimizde Dahhak Gave Sahtiyan )
3 Neriman Kimdir ( Rüstem-i Zal'ın Dedesi )
4 Rüstemi Zal Kimdir Özellikleri Maceraları Şiirlerde Rüstem 
5 Feridun Kimdir ( Şehname'de Acem Hükümdarı) Divan Şiirinde Feridun
6 Cemşid ü Hurşid Menevisi Ahmedi
7 SİMURG (ZÜMRÜD-Ü ANKA) EFSANESİ
8 Anka ( Zümrüd-ü Anka- Simurg) Mazmunu ve Özellikleri- Beyitlerle-
9 DEMİRCİ KAVA GAVE DESTANI
10 Afrasyap Efsanesi ve Alp er Tunga

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016