Sile Nedir Medhiye Sunma Caize Lütüf İhsan Almak

 

 

 

Osmanlıca yazılışı: sile :  صله

 

 

Sile Arapça kökenli bir sözcüktür.  Sözlük anlamı Bir şâire, yazdığı medhiye karşılığı olarak verilen paradır.

 

Caize sözcüğü ile yakın ve eş anlamlı bir kelimedir. Caize ve sile şairlerin yazdıkları medhiyeye karşılık devletin ileri gelenlerinin şairlere verdikleri para, tımar veya hediyeler anlamına gelir.

 

Eski devrilerde şairler; padişahlara, şehzadelere, sadrazama, vezirlere, yüksek düzeydeki devlet adamları, nişancı, defterdar, şeyhülislamlar veya beylerbeylerine göreve başlama, nevruz, bayram, hicri yılbaşı münasebetleri ile medhiyeler yazarlar, şiirlerini veya onlara ithaf ettikleri eserlerini sunarlar karşılığında ise para, hediye mukabilinde  kütüf , ihsan , caize veya sileler beklerlerdi. Bu tip hediyeler altın, maaş, makam  veya tımar olabilirdi. ( bkz CAIZE ALMAK NEDIM HEMDEM VE BENDE OLMAK- DIŞ VE DEYIŞ KIRASI ( CAIZE ALMAK )- LUTF İHSAN VE EDEBIYATTA CAIZE )KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Medhiye Nedir Tüm Özellikleri Örnekleri Şairleri
2 Caize Almak Nedim Hemdem ve Bende Olmak
3 Diş ve Deyiş Kirası ( Caize Almak )
4 Lutf itse vefâ kılsa bize yâr nolaydı
5 Lutf İhsan ve Edebiyatta Caize
6 Kaside Nedir Tüm Özellikleri Konuları Türleri Bölümleri Örnekler

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016