Sitayiş Nedir ve Kökeni

 

 

Osmanlıca yazılışı sitayiş :  ستايش 

 

Sitayiş Sözlük Anlamları

Farsçada övgü, övme, meth etme anlamlarındadır. . Türkçe ve Osmanlıcaya Fars dilinden girmiştir. Arapçadaki eş anlamlısı ise medh, methetmektir.

 

Sitayiş Kökeni

Sitāyiş ستايش  sözcüğü Farsça kökenlidir. Farsça övmek medhetmek  anlamına gelen sutūdan , ستودن ; sitā- , ستا fillimin köküne ilave edilen  +iş sonekiyle türetilmiştir.

Sitā- , ستا  sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen staoiti, Sanskritçede de aynı anamla gelen  śtauti veya śtute sözcüğü ile eş kökenli [1]olmaktadır.

Sitayiş sözcüğü edebiyatta mehdiye yerine geçen terim bir anlamda da kullanılır. Methiye ile eş anlamlı kullanıldığında sitayiş name olarak da adlandırılır.

Ondan sitayişle söz etti.

Yazdığı kasidelerinde padişahtan sitayişle söz ederken aşırıya kaçmıştır.

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/sitayi%C5%9FKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Medhine Meddah Olalım (Satranç)
2 Medhedeyim Sevdiğimin Zülfünü
3 Medhiyye Der-Zımn-ı Niyâbet-i Mahmûd Pâşâ
4 ÖVGÜ (METHİYE)
5 Kaside Nedir Tüm Özellikleri Konuları Türleri Bölümleri Örnekler
6 Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa)
7 Kaside Der-medh-i Sultan Mehemmed Hân
8 KASİDE Temmûziyye Berây-i Sitâyiş-i Sultân Ahmed Hân
9 Kasidenin Tarihçesi İslam ve Türk Edebiyatında Önemli Kasideciler

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016