Nedâmet

Yâ Îzid-i Rahmân ü Hüdâvend-i celâlet

Dolmuş göz ü gönlümde akar hûn-ı nedâmet 

 

Yok lafz ü beyânımda tasannu' emel afvın

Kim âdını anmakla bulur hüsn letâfet

seyit aÜye / Erkek / 10/17/2021