~Ehli Aşk~
HAFTANIN ŞİİRİ

~Ehl-i Aşk

Bir yanımız hazân bir yanımız hicrân

Gönlümüzde efgân yüreğimizde nâlân

 

Çok çekmiş olsak da, yine aşka hayrân

Biz ki dert ehliyiz yine mesut yine handân.

 

Candan vurulsakta yine cânâna bağlıyız

Biz ki ehli aşkız her demde sevdalıyız.

 

Cânânın niğarıdır gönlümüzde tutuşan

Cânân ki o ateşi hiç durmadan odlayan

 

Biz ki mecnûnuz, yalnızız, biçare aşığız

Biz ki ehli aşkız her dem aşka sevdalıyız.

 

Zâhirde yâre yakınız lâkin aşka müştâkız

Cânâya hasretiz velâkin Cânâdan da uzağız.

 

Ne vuslata karşıyız ne sevdanın arşıyız

Biz ki cihanda, vâr edene sevdalıyız...

 

Eren HalıcıÜye / Erkek / 12/11/2020