Büyüyen yara

 

(Elazığ şivesi)

 

Ehmet gakgo hele eylen gonuşah

Sizinkiler, heb yada toz seçi mi

Bizimkiler, bilesin ki feriştah

Sizde içen gendisinden geçi mi

 

Park okulda köşe başlar tutuli

El altından güpegündüz satili

Merak eden bu kervana gatili

Senin torun, çekip bağrın açi mi

 

Bizim evde yalavuz ben tütüncü

Böyük oğlan sulu guru toptancı

Küçük torun  yeni moda metinci

Sizinkiler evden mevden gaçi mi

 

Anam içi, guşhanaya deyi teşt

Gelinleri, tavuh göri, deyi kışt

Bahan bahi, kedi sani deyi pişt

Bilmim sizin garılarda uçi mi

Yahya Koza

Yahya KozaGold Üye / Erkek / 6/3/2017