BAĞLAMA(SAZ)

Türk’ün atasından Kalan bir miras

Ozana güzergâh, yoldur bağlama.

Onu tanır Tuna, Ceyhan ve Aras

Ozan sana sadık kuldur bağlama. 

 

Türkülerle gönlü aşka getiren

Garibi gurbetten eve götüren

Sevdalı âşığı aşkla yetiren

Âşığın bildiği dildir bağlama.

 

Yanan gönüllere tercüman olur

Dertleri olanlar dermanı bulur

Esen yelden bile akort bozulur

Sağlam akordunla güldür bağlama.

 

Çalınırsa aşktan sevdadan yana

Dinlenir türküler hep kana kana

Ustasında nağme dokunur cana

Acemi elinde lâldır bağlama.

 

Köroğlu’da kılıç olup ses veren

Âşık Veysel’deyse gönülle gören

Neşet Ertaş ile kırda yeşeren

Usta meşrebince hâldir bağlama.

 

Kopuz göbek adı yurdumuzda saz

Dinleyen her Türk’e nasıl verir haz

Âşık bam teline dokunsa biraz

Seven gönüllerde teldir bağlama.

 

Bağlama, çalana adeta baldır

Müşkül hâllerinde tutacak daldır

Aşkın deryasında girdaba daldır

Behlül’ün benzini soldur bağlama.

 

12.11.2022

 

Bu şiir, Hece Hece AKSED’CE programında açılan ayak üzerine örgülenmiştir.

Mustafa ZincirkıranÜye / Erkek / 7/27/2018