GÜN GELİR
GÜNÜN ŞİİRİ

Bilinmez ki zaman neye gebedir,
Her şey mecrasında akar yol alır.      
Gâh acze düşeriz gâh debdebedir, 
Gün gelir yaşanan mazide kalır.
 
Seyretsem gözümün gördüklerini,
Varlığın anlamı büyür hayretle.
Fikretsem aklımın erdiklerini,
Gün gelir anlarım bir işaretle.
 
Zalim zulümleri işleye dursun,
Mazlumun feryadı semaya çıkar.
Dileyen kendince bir tuzak kursun,
Gün gelir zalimi bir zalim yıkar.
                       Kenan DEMİREL

Kenan DemirelGold Üye / Erkek / 11/6/2018