Geldik dostlar

 

Dünya göçer hanı kalıcı değil,
Biraz konaklayıp gitmeye geldik.
Fâniye fazladan vermeden meyil,
Çileyle bedeni gütmeye  geldik.

 

Ekersek tarlayı bire yüz verir,
Kar satarsa garip sermaye erir,
Hayırda yarışıp olmayıp şerir,
Rabbimize kulluk etmeye geldik.

 

Hayat devam eder alış verişle,
Dost ile gönülden gönle girişle,
Hasılı yapılan her güzel işle,
Hamlıktan kurtulup yetmeye geldik.

 

Rızkımız kadardır dünyalık yaşam,
Giden ağam olsa gelense paşam,
Günler boş geçmesin Hak yolda koşam,
Hayrı hasenata katmaya geldik.

 

Dünya örümcektir çeker ağına,
Tefekkürle nazar eyle bağına,
Katık eyle halis balı yağına,
Her dem acıları tatmaya geldik.

 

Dokuzyüz elli yıl Nuh'un yaşıydı,
Niceleri şahtı halkın başıydı,
Baş uca dikilen mezar taşıydı,
İmanla göçerek yatmaya geldik.

 

Hala şaşkınıyız yaşanan şokun,
Yaralar kanıyor şefkatle dokun,
Şükretmesi gerek nimete tokun,
"Eleste" söz verdik tutmaya geldik.

 

Mehmet Demirel 09.06.2022

Mehmet DemirelGold Üye / Erkek / 8.01.2017