Gelirem Gardaş ( Erzurum ağzı ) 🗻

GELİREM GARDAŞ ( Erzurum ağzı ) 🗻


Ahan da dışarı çıhmışam yeni
Işşıha çoh diggat edirem gardaş...
Eleyse niye ki sorirsan beni
Emime, dayıma gidirem gardaş...


Aşığam daha tee uşşahlıhdan ben
Takip de etmiyah ne söyliyrsen sen
Eyle oliyr ancah goynümüz de şen
Yalan degil vallah sevirem gardaş...


Canım çıhiyr burda, tam dokkuz ay gış
Bahar, yaz gelmiyr ki behlesen de vışş
Kar kürirem diye hep didin çalış
Soyuk yüzen vuriyr donuram gardaş...


Uşşahlıhdan çıhmiş olmuşam herif
Remazan gelince gıcırdır keyif
Ezem çoh da gözel yapar gadeyif
Dolmaları teh teh yiyirem gardaş...


Civcivse cücüktür hindiyse culuh
Peyniri bastığım tulumdur tuluh
Baca derem dama oluktur oluh
Buzlardan gayıp da düşirem gardaş...


Davarın içine yayaram gıdik
Yeni doğmuş taya diyerem kurik
Cırnagı atınca kapida pisik
Elimde degil ki gülirem gardaş...


Hasangala’sından aldım kartoli
Gışın ehsik olmaz gar, yağmur, doli
Gar yagar gapanir koylerin yoli
Damdaki garları kürirem gardaş...


Arım var govanda petehtir balım
Gaplıca olmasa yamandır halım
Ilica’ya geldim ısındı dalım
Isıcak suyunan çimirem gardaş...


Nenen de ezeme o gızı sormış
Görirem ateş de bacayı sarmış
Duyiram yahında düginin varmış
Çagırsan goşup da gelirem gardaş...


Dokkuz ay çehmişem dagın garını
Allah Kerim nerden bilem yarını
Bilirsen çoh gözel Dadaş barını
Çalgıynan çengiynen oynıram gardaş...


Elden hayır gelmez hatırım sormiyr
Piyengo olsa da bene heç vurmiyr
Davul zurna duysam ayagım durmiyr
Ganım fikkır fıkkır gaynıram gardaş...


Elleşme ahıllı otur dolaşma
Heç kimseyinen de sahın dalaşma
Dürkmenogli sahın  bene bulaşma
Gudigi üstune salıram gardaş...

 

Türkmenoğlu (Şükrü Atay)

YÖRESEL KELİMELER
ahan: işte şu
ışşıh: ışık
eze: teyze
emi: amca
uşah : çocuk
Hasangala : Hasankale/ Pasinler ilçesi
kartol : patates
gudik: köpek
gıdik : oğlak
pisik : kedi
çimmek : banyo yapmak
elleşmek : elle dokunmak

TÜRKMENOĞLU (ŞÜKRÜ ATAY)Üye / Erkek / 2/14/2022