HAŞA

Koca değirmen dünya senden bin kere haşa

Sürçü lisan eyledim yetmiş bin kere haşa

 

Kuşlara özgü kaçış göçmek denilen eylem

Mihmanı daim olan konaksın yâre haşa.

 

Gül ağacı zannedip konsa dalına bülbül

Viran etse saçını kovmazsın zerre haşa 

 

Sesini duyan kalbin varsa eğer vicdanı

Binbir saray dolansa öykünmez şerre haşa

 

Çocuklar dolu dizgin varsın diye bayrama

Gece gündüz demeyip döktüğün tere haşa

 

Edebin yoksa nedir zatın öne çıkaran?

Sualden haya eder parlamaz zühre haşa

 

Hasretten bizar olup ömrünü ardın sıra

Serene nerden bulsun hekimler çare haşa?

 

Tohum gibi saklıdır bahara ermek hakkı

Hangi toprağa gökten düşünce cemre haşa.

 

Sevincim mazur görsen bilirim hafif kaçar

Avaz avaz bağırmak ben gibi köre haşa.

 

                                              13/05/2022

                                     Muhammed Bizar

Muhammed BizarVip Üye / Erkek / 12/1/2016