HAK  İÇRE  PİNHAN  OLUR

 

 

HAK  İÇRE  PİNHAN  OLUR
 
Aşkın gönülde var oluşu gözde bakışta belli olur
Sanma üzüntüye ağlar sevinci ona heyecan olur
 
Varsa gurbet iline cennet bağına girdiğini sanır
Bekler sevinç içinde vuslatı beklemek can olur
 
Bir duygu seline düşer gönül bin bir güle bakar
Dert nedir ki aşığa yâri içinde her demi şan olur
 
Günleri olmaz kara nur ile doludur ki cana siner
Sığmaz bu âleme o gönül her yer ona bir han olur
 
Ne ömür yüksekte ne ölüm uzakta iç içedir bilir
Unutmak ne mümkün o seyreyler cananı handan olur
 
Bazen bulmak zor olsa da aşkla arar hakkı bulur 
Ene'k Hak der  vecd  ile hak  içre  pinhan  olur
Mehmet Aluç
 
 Handan:  Şen-  Gülen
Pinhan : Gizli

Mehmet AluçGold Üye / Erkek / 1/20/2016