Koşma

Gül faslıdır dilber açıl sen dahi

Seni güller padişahı dediler

Süslenip püslenip saçıl sen dahi

Cevlâna çık gâhî gâhî dediler

 

Elde câm-ı lebriz mestâneleşsin

Uzun uzun baksın sana yanaşsın

Bir dahi gönlüne baharı saçsın

Bırak şimdi âh ü vâhı dediler

 

Bulutlar çekildi ayaz kovuldu

Elveda dedi kış yola koyuldu

Giryâni kul yine şevk ile doldu

Görün şimdi siz günâhı dediler

seyit aÜye / Erkek / 10/17/2021