Koşma

Halimden anlayan sanem n'idersin

Yine kimi usandırdın canından?

Hep cefâ söyledin bize yetmedi

Bir güzellik söyle hüsn ü ânından. 

 

Yasemen saçları bahârdan gelir

Geceden biter de nehârdan gelir

Sanma ki güzel o civârdan gelir

Yağma etti haber yokdur yârından

 

Giryânî kul gecem çıkmaz gündüze

Bir türlü eremem bahardan yaza

Kıymet vermedim bir öğüde söze

Şimdi hayâl mümkün değil yarından

seyit aÜye / Erkek / 10/17/2021