Riyasız aşklar

 

Dideler kan revan gönüller naçar
Özü pak aşıklar mateme daldı.
Seviler pek sahte yürekte şer var
Riyasız o aşklar, mazide kaldı.

 

Haset dolu handa gecelenir mi
Dilde bühtan varsa hecelenir mi
Vurgun yiyen sevda goncalanır mı
Riyasız o aşklar, mazide kaldı.

 

Çıkılmaz içinden yara derinde
Zihinler yüzüyor garezde kinde
Saf temiz seviler kalmıştır dünde
Riyasız o aşklar, mazide kaldı.

 

Mecnunu aleni deliden sayar
Keremin yanması akıla zarar
Manadan bihaber menfaat arar
Riyasız o aşklar, mazide kaldı.

 

Şeytanın telkini gezer dimağda
Tutunacak dal yok bu asri çağda
Maddeye tamahlık, neresi sevda
Riyasız o aşklar, mazide kaldı.

 

Yahya Koza

Yahya KozaGold Üye / Erkek / 6/3/2017