ZAMANIDIR
GÜNÜN ŞİİRİ

Türk tarihi eskidir, tarih Türk’süz olur mu?

Dünya tarihinde yer, almanın zamanıdır.

Süper güçler olmasa, Yunan orda ulur mu?

Egeye doğru nazar, kılmanın zamanıdır.

 

Demir dağları delip Orta Asya’dan geldik

Düşman zaten düşmandı dostu biz de dost bildik

Dost ağlarsa üzüldük güldüler ise güldük

Dostlukla gönüllere, dolmanın zamanıdır.

 

Bir ucu Adriyatik diğer ucu Çin’dedir

Farklı lehçe de olsa Türkçemiz içindedir

Ayrılığı kim yapmış? Nedendir niçindedir

Turan elinde birlik, olmanın zamanıdır.   

 

Şehitlik kutsal mevki gazilik ona yakın

Peygamber’e komşudur ölü demeyin sakın

Can verdi bu vatana şehide saygı takın

Şehit kadir kıymeti, bilmenin zamanıdır.

 

Tarih boyu vatana nice şehitler verdik

Türk’e karşı koyanı tutup yerlere serdik

Daha dün Ermeni’yi Azerbaycan’da gördük

Mehter marşıyla korku, salmanın zamanıdır.

 

Mehter ile çınlasın yükselsin ki sedalar

Kulakları pas tutmuş Akdeniz’de adalar

Kurdu kuşu özlemiş hem zeytinler fundalar

Gidersek oralara, kalmanın zamanıdır.

 

Dalgalansın Ege’de benim şanlı Bayrağım

Tarihte bizim idi olsun artık toprağım

Bizim olsun gezelim ziyaretgâh uğrağım

Adalardan Yunanı, silmenin zamanıdır.

 

Haydi, artık şahlansın Türk kızı ve de eri

Seferberlik yok ama olursa gelsin beri

Behlül böyle yazınca, demeyin ha serseri

Hainlerin hakkından, gelmenin zamanıdır.

 

23.10.2022

Mustafa ZincirkıranÜye / Erkek / 7/27/2018