MISRALARIM VE SEN YABANCI

İklimin seyrüseferinde perdelenmiş g/özlerim

İman gücümde saklı bir aşkla perişan olmuş sefil yüreğin

Na’şında saklıyım

Mısralarım ve sen yabancı

Kilitli yüreğimde nice anı

Andaki mevcudiyetim ne ki hem?

 

İklimsizdir sözcüklerim ve yankesici imgelerden çaldım ben bu aşkı

Nazenindir yürek bazense hoyrat

Sevecen iklimde saklı esaretim

Sözcüklerim nazlı ve yaslı

Aşkın hünkârıdır varlığım

Ketum olduğum kadar kaynar içim

Delişmendir tenimdeki seyrüseferi göğün

 

Kornişlerde gider gelir aklım

Uğruna şafak saydığım

Yaslı ve gözü yaşlı tayfasıyım ben aşkın

Nemrut gölgelerden ırak

Varsa yoksa sevdaya tutsak

 

Meylettiğimsin sen hatta mealim

Göğün yamalı bulutlarında saklıdır yaralarım

Yarıladığım ömürden sökün eden heceler

Münferit olmayı ben istemedim

Müstesna yürek esinti

Geceninse geviş getirdiği bir mahzenden

Firar etmeye yeltendim yelteneli

Mimozalar eklidir yüreğin tarhında

Debdebeli bir esinti olsa olsa yalnızlığın meali

Tümden gelen coşkum

Tüme varımda saklı bir mantık hatasıyım:

En asilinden,

En asisinden…

 

Sökün ederim gecenin tininde saklı matemimi

İhbar ettiğim meleklerime

Akıl meleklerimle raks eden yüreğim

Bazen sükûnet dilediğim

Ah, bir de dikiş tutturamadığım

Hoyrat imbatın malumatı üzerine

Sektim bir kuzeye bir güneye

Şafakların nazarında

Sadece bir anda saklı mevcudiyetim

 

Ansızın öldüğüm bir iklimsin

Bazen yüz sürdüğüm göğün

Nabzını alamadığım bir yanılgı

Muhatabım sadece evren ve yüce Tanrı

Asası aşkın

Amblemi mevsimin

Geniş ölçekli bir haritada izini sürdüğüm

Yelin kuyruğuna takılı sıra dışı bir çiçek

Bir açıp bir solduğum

 

Zamlı tarifesi sevginin

Hali hazırda kaynar da kaynar kanım

Tutuklu kaldığım bilinmezin

Ta kendisiyim

Şatafatlı yalnızlığımla emsalsizim

Emaresi ömrün

Emre amade bir esinti

Kıblemde dolaşan gün ışığından arda kalan

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 6/2/2017