Rubâî

Sulh istese gamze intikâm oldı garaz
Uşşâk bırak dise devâm oldı garaz
Gel tekyeye varalum buyursa ihvân
Humhânede sâkî devr-i câm oldı garaz

seyit aÜye / Erkek / 10/17/2021