YÜREĞİMİN VİTRİNİDİR SEN VE ŞİİR

‘’Ah, Ruth, Gökkuşağım Ruth,

Biliyorum sen kederlisin, biliyorum

Kederliler romantiktir, ama duyarlılar hiçbir şeydir.

Bunu sana yine söylemiştim ve sen her zamanki

Şaşkınlığınla bakmıştın.’’(Alıntı)

 

 

Kızılca kıyamet kopmakta içimde, Ruth ve sensizlik benim sınavım asla da kopya çekmediğim malum ve işte fıtratım ve bağdaş kurduğum zemheri.

 

 

Düşlerimden tut ve yakala beni, Ruth

Tüten dumanı görmez misin sözcüklerimden?

Yüreğimin vitrinidir sen ve şiir

Kıyılır içim ve kıyama dururum gecenin kör karanlığında.

Göğsümde devasa bir obruk ve bil ki; bu aşkın hatırına

Ayaktayım bil de ayazdan üşümediğimi

Avurdu çökmüş bak göğün

Komplimanlar eşliğinde seviyorum ben seni

Şecerem mi?

Yoksa seccadem mi teslimiyetimle Yaratana

Afaki sevinçlerin uzağındayım Ruth ve senin de.

 

Sensizliği milat bildim

Seferi bir mevsimde saklı bu imkânsız sevgim

Her renge varım ben

Her yenilgiye tav oldum senin güzelliğinle

Depreşen mi deşilen midir yürek?

Melun mahzun yaşadığıma delalet

Bir şiirdir kalbin toplardamarı

En sevdiğimse şah damarımdan yakın olanı

Duyumsamak kendimi bildim bileli.

 

Keyfe keder yazmıyorum hem

Hemhal olduğum ne ki sözcüklerimin dışında?

Ah, dışlandığım cihan denen martavalı

Ben nasıl da dikmiştim bir bir duygularımla

Rengi kaçtı bak, huzurumun

Nifak soktular senle bu aşka

İtiraz dahi edemediğim yoksunluğun

Namerdim seni düşlemeden geçen zamanın her anında

Saklı ise sözcüklerim

Bedeller ödediğimin resmidir

Özet geçtiğim ömür ve tav olduğum mevsim.

 

Akışkan hüzün debdebeli yalnızlığım

Koyu gözlerine her b/aktığımda

Zaman durur ansızın

Ziyadesiyle ben de susarım

Zifiri karanlığı bile deler sözcüklerim

Aşkın bir araya kavuşmayan iki yakası

Neyse desturum yanarım dururum

Tavaf edilesi şu kömür gözlerin

Şahlanan sözcüklerden sızan hicran

Feri sönene değin kalemin

Fettan imgelerin de uzağında

Edebimle yazar severim.

 

Irkı yoktur içimdeki müzmin sevgimin

Nam saldım ben hem

Arz edip talep bulamadığım ne ki?

Nemalandığım bir şiir bir hikâye ve nicesi

Kimse kulp takan bu aşka, Ruth

Soytarı yüreğimden vurma artık beni

Hem uzak hem yakın

Tuzağına düştüğüm kadar kaderin

Tuz biber ekti keder

Beni sevmesen de başım gözüm üstüne

Yeter ki sen kal olduğun yerde…

Gülüm ÇamlısoyGold Üye / Kadın / 6/2/2017