ÇANACIK YAYLASI

Beklenir koca güz mayıs ayları,

Ayrılır köyünden göç alayları,

Yekinir yağızı, doru tayları,

Gemini azıya takar da gelir!

 

Çevresi ormandır ortası açık,

Görklü bir yayladır bizim Çanacık,

Türkmen’e yaylaktır, çatar aleyçik,

Göçünü yurduna yıkar da gelir!

 

Motifli çorabı sırtta abası,

Üfler kavalına çobanın hası,

Serpilir kayaya tuzun kabası,

Sürüsü peşinden akar da gelir.

 

Tüfeği heybede, kaması kında,

Suyu testisinde, azık çıkında,

Karamanla Akbaş tozar yanında,

Ovadan otlağa seker de gelir.

 

Yaylımda çan sesi dağları bürür,

Löngürdek, keveki hep gümbür gümbür!

Kırı çitme atar, eniği ürür.

Çelteni değneği kakar da gelir!

 

Akşamın gelişi zorludur burda,

Haydutlar sokulmaz yazıya yurda,

Körpe kuzusunu yedirmez kurda,

Beşli mavzerini sıkar da gelir.

 

İpil ipil yakar yağlı çırayı,

İsli çaydanlığı üçtaş ocağı,

Yarenlik ederken demlerler çayı,

Kuytuluk taşını diker de gelir!

 

Dolanır başında boranı, pusu,

Siperdir çıvgına kaya kuytusu,

Tutsa kepeneğin tatlı uykusu,

Bürünür içine löker de gelir!

 

Şişeği, toklusu, üveci, yozu,

Arkaca girerken kaldırır tozu,

Meleşir koklaşır anaçla kuzu,

İki diz üstüne çöker de gelir.

 

Kadın suya katar kili, kirtiği,

Yuyup ak pak eder pılı pırtıyı,

Merkep ile çeker çalı çırpıyı,

Ocağa ateşi yakar da gelir.

 

Kuşanır peşkiri, takar kolçağı,

Katıkla doldurur kabı kacağı,

Çökeleği, loru, peyniri, yağı ,

Yoğurdu deriye dıkar da gelir.

 

Ebeler yün büker kirman çevirir.

Yalangı otundan rengini verir.

Konu komşu saçta katmer evirir,

İçine haşhaşı döker de gelir!

 

Dedeler davara kurarlar çardak, 

Kavi sırıklardan yapar gıcırdak,

Budaksız çamlardan oyarlar bardak,

Çıralı kütüğü söker de gelir!

 

Çam pınarı akar inceden ince,

Gölcük çeşmesinin suyu serince,

Harlak serinliği yele verince,

Nane, yarpuz, reyhan, kokar da gelir!

 

Gezer çeşit çeşit börtü böceği.

Her renkten açılır yayla çiçeği,

Dertlere dermandır balı peteği,

Kendine has koku saçar da gelir!

 

Gece yıldızlanır, ay şavkı saçar.

Gündüzün şahini, sunguru uçar,

Keklik, üveyiği yamadan geçer,

Yiyinti bulunca keker de gelir!

 

Kale yanını gör, var ketenliye,

Kuzukulağı seç dürümlük diye,

Çam sakızı gerek köye hediye,

Yağlığın ucuna irker de gelir!

 

Şenlik odu yanar, küsler barışır,

Yanık türkülere nara karışır.

Yüklenince göçler atlar yarışır,

Nalın da şimşekler çakar da gelir!

 

Samanlı yaylası yiğit harmanı,

Suyu havasıyla derdin dermanı,

Sultan Murat Han'ım verdin fermanı,

Boynuyoğunlular okur da gelir! 

                         Kenan DEMİREL     

Kenan DemirelGold Üye / Erkek / 6.11.2018