Ahvali Beyan 56

Ahvali beyan 56

 

Köyde seçim yapıldı yeni muhtar seçildi

Yeni muhtar köylünün cevvalı ağabeyim

Mazbatayı alınca hemen işe koyuldu

Kesinlikle dinlemez mavalı ağabeyim

 

Önceki muhtarımız birçok karar aldırdı

Gözü kara davranıp tüm yasağı kaldırdı

Taltif üstüne taltifi köye yaban doldurdu

Şaşırttı durdu yedi düveli ağabeyim

 

Senelerce uğraştı bir hayli emek verdi

Muhtarlığa aşhane bağlara yatak serdi

Görevine sadıktı, kolun kanadın gerdi

Gündeme gelmez üstü sıvalı ağabeyim

 

Köyde birini sorsan, cevaplar ayem sori

Eyvan ecnebi doldu, aşikar işin sırrı

Avluda Arap Afgan, doluşmuş gitmez geri

Köylü pek yanık çalar kavalı ağabeyim

 

Sokaklarda turlarlar hava caka satarak

Gelenlerin emrinde hepimiz olduk çırak

Methiyeler düzerler öpücükler atarak

Kim sevmez bizim gibi avalı ağabeyim

 

Köy şimdi arapsaçı, akıl dimağlar durur

Muhtar kızgın sinirli, tehditleri savurur

Enkaz aldım diyesi, masaya yumruk vurur

Yeni muhtar dünlerle davalı ağabeyim

 

Yahya Koza

Yahya KozaGold Üye / Erkek / 6/3/2017