Ahvali Beyan 57

Ahvali Beyan 57

 

Mıhtar işi azıtdı, bıyıh burup durmakta

Dört garıda az deyi eyvahlar ağabeyim

Salma saldı geçende, çeyizleri düzmekte

Benim hesseme düşen tabahlar ağabeyim

 

Mıhtarlığın yanına hassa bi ev yapılsın

Gelin geldiği vakıt, para neyim sepilsin

Lüverler hazırlansın, takır takır atılsın

Dügünde sağır olsun gulahlar ağabeyim

 

Hedye gabılı şele, babayigitler duysun

Biri doru at alsın, evin ögüne koysun

Eyeri altun olsun, edep erkana uysun

Binip ağlatılacah, zuvahlar ağabeyim

 

Bu sene yüz pangınot, her eşeğin vergisi

Yetmez dedi gatladı, artuh gelür gayrısı

Göze başını tutmuş, erür köylü sağrısı

Gurudu bomboş şimdi yalahlar ağabeyim

 

Marabalar her sehet, arzu isteğin sorsun

Mıhatrımız gariban, kövlüler öşür versin

Rahat huzur içinde gidip gerdeğe girsin

Kövlüye bilgi getsin ulahlar ağabeyim

 

Neçe mıhtar azaya, neçe toyları gurduh

Kövlümüz zövk ehlidir, zövkün dibine vurduh

Şanımızı üskelttik, kövcek halaya durduh

Gögde çınlıyan bizim oh ohlar ağabeyim

 

Her gün tellalar gezi, altun tahın ad yazın

Gelin methiye ister, şimdiden övgü düzün

Herkesler davetlidir üç gün üç gece dügün

Köve günaydın eyi sabahlar ağabeyim

Yahya Koza

 

 

 

 

 

 

Yahya KozaGold Üye / Erkek / 6/3/2017