DÖNÜŞÜ OYMAYAN YOLDA

          DÖNÜŞÜ  OLMAYAN  YOLDA
Fâni olan bu dünyada az yaşa çok yaşa 
"Her nefis ölümü tatacak"yazıldı başa
Bir gün son nefes çıkacak fâni olan tenden
Mahşere doğru yola çıkarsın bu alemden

Şahsa münhasır iki metre kare bir mezar
Ya Cennete açılan bir kapıyla  lalezar
Ya da Nar-ı Cahıma dönüşecek bir zindan
Mahşere dek berzah aleminde bekler insan.

Kabristanda  inşa edilir yeni bir makber
Eşi ve dostu  son görevini yapar döner
Kabre girdiğe zaman berzah hayatı başlar
Ruhen  yaşanır herşey lütuf veya cezalar 

Müslüman son nefeste samimi bir müminse
Azrail (as) güler yüzlü dost olarak gelirse
Ruhu bedenden alır yağdan kıl çeker gibi
Ruha refakat eder iki melek arkadaş gibi

Kabirde Münker ve Nekir sorular soracak
Sorulara müminden doğru cevap alacak
Rabbim Allah, Dinim islâm ve kitabım Kur'an
Benim peygamberim Muhammed Rasül-i zişan

Dünyada yaptığı güzel ameller arkadaşı
Mümine  bir kapı açılır Cennet'e karşı
Mü'minin kabri yetmiş arşın genişletilir
Çok ihsanlarla mahşere kadar bekletilir.     

Kâfir ve münafıklar son nefese gelince
Azrail (as) heybetiyle başında dikilince
Dikenli çalıyı ciğerinden söker  gibi
Ruhunu bedeninden çıkarır kasap gibi.

İki Cehennem zebânîsi onu tutuklar
Kabirde Münker ve Nekir'de hesaba tutar
"Duymadın anlamadın... sonucuna katlanın
Kabrinden Cahıme bakacak  bir kapı açın".

Mücrimi kabri sıkınca feryadı basacak 
Ne kurtaran malı ne de dostları olacak
Feryadını ins ve cin hariç tüm varlık duyar
Küfrü ve ameli başını belâya  sokar.

Görünen mezar taşı altında  ehl-i kubur
Hakk'ı ve islamı ret eden için  bir çukur
Dünyada ektiğinin hasat zamanı şimdi
Dönüşü olmayan bir yol ki sonu ebedî.

Berzah ve ukba yoktur deyip karşı duranlar
Bu gerçeği görmezden gelerek saptıranlar
Hakikati nebiler yüz  yıllarca haykırdı
Mühürlü kalplerse hep kulağını tıkadı.

Hiç bir varlık boş yere yaratılmış değildir
İnsan yaptıklarından asla muhaf değildir.
Ya varsa berzah dostlar halimiz nice olur 
Su akar mecrasında  gerçek yerini bulur.
                         Çan   21 Eylül  2022

 

 

 

 

 

Hasan Hüseyin ArslanGold Üye / Erkek / 3/2/2020