ABSTRE NEDİR ABSTRE SANAT

 

 

ABSTRE  

Fransızca : Abstrait

Fransızca kökenli, abstrait kelimesinden  gelir.  Dilimize de bu dilden  girmiştir.

Sözlüklerdeki anlamları: Soyut, özet, hülasa, mücerret, bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak  şekillerindedir.Bir kitabın özeti. Elle tutulup, gözle görülemeyen; mücerret, soyut. anlamlarına da gelmektedir.  Anlaşılması, kıvranılması güç, soyutlama ile elde edilen, varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı olarak tarif eden sözlükler de vardır.

Abstre kelimesinin Osmanlıcadaki karşılığı mücerret,  günümüz Türkçesindeki eş anlamlısı veya karşılığı soyuttur.  Bu terim edebiyat, resim, heykel ve grafik sanatlarında bir üslup tarz veya anlayış olarak şekillenmiş, somut eşya ve canlıların görünüşlerin betimlemesinden vazgeçilerek   renk, çizgi ve renkli çizgilerle  çağrışımlar oluşturduğu düşünülen çizimler yapılmıştır.

Özellikle resim sanatında kendisini belli eden bu anlayış, belli bir düzene sokulan çizimler ve renklerin  duygu ve düşünceleri betimleyici figüratif sanattan daha iyi anlatabilir düşüncesinden doğmuştur.[1]

Anlık kararlara dayalı  bir resim eğilimi,  içsel duyumları sembolik ifadelerle anlatma eğilimi,  doğayı ve nesnel varlıkları  betimlemeyi amaç etmeyen,   duygu patlamalarını  ve yaratıcılığı  bu şekilde özgür bıraktıklarını iddia eden bir resim akımı olarak daha çok  belirmiştir.

Edebiyatta ise bir şiir anlayışı olarak düşünülmüş,   şiiri  duygu ve düşünceyi anlatan bir araç  değil sadece ses değeri olarak düşünülmüştür. Bu şiir tarzından anlam, düşünce, imge veya betimler değer taşımamış  seslerin yarattığı  veya oluşturduğu düşünülen çağrışımların önemli olduğu iddia edilmiştir. Şiirde anlama karşı çıkan tüm anlayışların bu yaklaşımla bir bağı vardır demektir.

ABSTRE EKSPRESYONIZM

Soyut dışavurumculuk, anlık kararlara dayanan bir resim eğilimi olarak ve dışavurumculuğun bir dalı olarak şekillenen bir resim akımı veya  eğilimi olarak ortaya çıkmıştı. Soyut ekspresyonizm, içsel deneyime sembolik anlatım vermeyi amaçlayan sanat dalı olarak kabul edilmiştir. Ekspresyonizmin uzantısı olarak ortaya çıkan bu akım ortay attığı bu ifade ediş biçimiyle dışavurumculuk akımından farklı bir sanat akımı sayılır.[2] ( bkz ABSTRE EKSPRESYONIZM )

 

SOYUT SANAT AKIMLARI (ABSTRE -NONFİGÜRATİF)

 

KAYNAKÇA 

[1] https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/sanat/342-abstre_ekspresyonizm.html 

[2] https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/ARAMA/RES%C4%B0M-SANATI/ABSTRE-EKSPRESYONIZM/ADEM/9FF1597D-7D3E-4C34-AD6B-598115626127KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Soyut Ad - Soyut İsim - Mana İsmi
2 Romantizm (coşumculuk) Akımı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016