Kirve

Kirve

 

Kalıcı mesken sanıp, vurulma suretine

Dünyanın işvesine, gel aldanma dur kirve

Binip seyran ederken,  zamanın kıratına

Sakın tedbirsiz olma, türlü huyu var kirve

 

Binlerce Karun geldi, türlü servetler kürdü

Sonlarını duydun mu, bilenlere sor kirve

Nice sultanlar geldi, nice devranlar sürdü

Hangi konaktadırlar,  araştırıp gör kirve

 

Güvenme verdiğine, tamamı burda kalır

Yasası kudret ilden, zerre dahi zor kirve

Baki kalan kubbede, ancak hoş sada olur

Şatafatlı bu dünya, şuh cezbeli tor kirve

 

Yahya Koza

 

Yahya KozaGold Üye / Erkek / 6/3/2017