İttifaklar Bir Referans Noktasıydı 5

Şimdi ana konumuz olan ittifaklara geçelim. İttifakların gerçekleşmesinde etkili olan “dört özne nesnel nedenler vardır”. Bunlardan ilki totem alanlı üreten ilişkiydi. Ve “üreten ilişki”, ittifak etmenin “ özne-nesnel temel nedeniydi”.

 

İttifakların gerçekleşmesinde “birinci temel neden” olan asıl grubun kendi üretim ilişkisinin olmasıydı. Grup kendi üretim ilişkisi üzerinde, gruplar arasına doğru bir uzam ve salınımla üretim yapabilen grupların üretim ilişkili referansları üzerinde bağıntı ve bağlantı kuracaktı.

 

Bir grubun üretimini yaptığı iş, o grubun totem dönemde “totem mesleği, ittifaklar içinde de ilah mesleğiydi”. Üreten ilişki nedenle elde edilen ürünler de “totem ürünü ya da totem yiyeceğiydi”.

 

Totem ürünleri üzerindeki girişen bu bağıntı ve bağlantılar da gruplar arasında grupların birbiri için birbirine karşılık bir mütekabil ürünün, sunu değiş tokuşunu ortaya koyacaktı.

 

Artık gruplar totem ürünlerini salt kendisi için değil de karşı grup için de üretiyordu. Ve karşı gruba da ayni bağlamda kendisi için ürettiriyorlardı. Önemli olan da, ekonomik değeri olan da buydu.  Buna üretim hareketi deniyordu. Üretim hareketi bu sürecin “nesnel bir ittifak bağıntısıydı”.

 

İttifakı bağıntıyı ortaya koymanın ikincisi nedeni bir öznel anlama olan kardeşleşmeydi. Kardeşler olmaydı. Kardeşi olma söylemi “o düzlem içindeki sosyolojik birimin, en temel bağ yapıcı anlayışıydı”. Üçüncüsü öznel bağlam süt emme. Sütünden emmenin manası, yine bağ yapıcı, aiti kılıcı bir ittifakı anlayıştı.

 

Dördüncü öznellik te kardeşlerin birbirine dokunum meşruiyetiyle kişinin o kardeşlerden doğmuş olmasıydı. Totem soyundan-totem kardeşinden, ittifakın ilahi kardeşinden doğmasıydı. Bu son üç öznel bağ ittifakı sürecin öznel bir sosyolojik bağıntısıdır. 

 

İttifakın öznel nedenleri aslında totemdi tabu nedenlerden ileri geliyordu. Totemi anlayışlar ilk sel ölçekler olup; şimdi de ittifakı yoruma göre değişen, dönüşen, biçim alan anlayışla, ittifakı idraktiler.

 

Kardeşi olma gibi sosyolojik bağıntı, öznel iken; sosyolojik bağıntıya konu olan, sosyolojik bağıntının nesnesi ya da sosyolojik olan sosyal olgu (kişi olgusu, yani kişiler) nesneldiler.

 

Kardeşi olma, Süt emme ve kardeşler arası dokunumla doğmanın öznel ve sübjektif anlayış olması hem kültürel bir inşa kalıbıdır. Hem totem dönem içinde içsel vesile nedendir. Totemdik öznel ilişkiler ittifakı bağıntıyı ortaya koyarken de ittifaka dıştan etki eden, dışsal bir vesile nedene dönüşeceklerdi.

 

Nasıl totem ilişkiyi ortaya koyan asıl neden sosyolojik neden olmayıp “ihtiyaçlar hiyerarşisini” grup gücü üzerinde sağlama gibi nesnel bir nedense; yine İttifakı kotaran asıl neden de üretim ilişkisidir.

 

Kişilerin kendisi gibi kişinin özne-nesnel olması hariç, diğer öznel nedenler olmasa da ittifakı süreç er veya geç; şöyle ya da böyle mutlaka üreten ilişki gibi nesnel ve temel nedenlerle başlatırdı.

 

Günümüzden 12 bin veya 15 bin yıl önce üretim ilişkileri şurada burada tek tek mısır patlaması gibi kesikli sürekli eylemlerle yalıtıma gruplar içinde başlamıştı. Civarlardaki totem grupların daha çoğu milada kadar milat sonrasına kadar bu tür grup içi bir üreten ilişki içine bile girememişti.

 

Üreten grup ile üretmeyen barbar grup arasındaki ezeli kavgacı ölümcül girişmelerde de değişmeler olacaktı. Yani üreten gurubun üretim ilişkisi barbarlara sunma, sunak, kurtulmalık, kurban, takdim gibi

Bayram KayaGold Üye / Erkek / 1/20/2016