Kul Muhakkak Şu Dört Halden Biri Üzered

Hikmet Damlaları
Fakih Ebül-Leys Semerkandi (Rahmetullahi Teala Aleyh) Hazretleri Tenbihül Gafilin Adlı Eserinde Şöyle Buyurdu; Allahü Teala’yı Zikir En Faziletli İbadetlerdendir. Çünkü Allahü Teala Diğer İbadetler İçin Bir Miktar ve Zaman Tayin Etmiş, Fakat Zikir İçin Bir Miktar ve Zaman Tayin Etmemiştir. Allahü Teala Kur’anı Kerim Ahzab Suresi 41, 42 Ayetlerinde; *﴾41﴿ Ey İman Edenler! Allah’ı Çokça Zikredin. ﴾42﴿ Sabah Akşam O’nun Yücelik ve Eşsiz Kudretini Tesbih Edin.* Buyurarak, Belli Bir Miktar ve Zaman Olmaksızın Allahü Teala’yı Her Zaman Çok Zikir Etmemizi Emretmiştir. Yani Her Anımızda Her Halimizde Devamlı Zikir Anında Olmamız Gerekiyor.
—- Kul Muhakkak Şu Dört Halden Biri Üzeredir; İtaat, Masiyet, Nimet, Şiddet ve Sıkıntı.
- Şayet İtaat Halinde ise; Bu İbadete Muvaffak Kılındığı İçin Allahü Teala’yı Çokça Zikretmeli ve Ondan İbadetlerinin Kabulünü Ziyadesiyle Daim Olmasını İstemelidir.
- Eğer Masiyet Halinde ise; Bu Halinden Kurtarması için Allahü Teala’yı Zikretmeli Ona Dua ve Çokça Tevbe İstiğfar Etmelidir.
- Eğer Nimet Halinde ise; Şükrederek Allahü Teala’yı Zikretmelidir.
- Şiddet ve Sıkıntı Halinde ise; Sabır ile İbadetlerine ve Zikrine Devam Etmelidir. Bu Halinden Kurtarması Çok Dua ve Tevekkül Etmelidir.
— Allahü Teala’yı Zikretmekte Beş Güzel Haslet Vardır;
1- Rıza-i İlahiyi Celbeder.
2- İbadet ve İtaat Etme Şevkini Ziyadeleştirir.
3- Şeytandan Korunmaya Vesile Olur.
4- Kalbin Yumuşamasına ve Merhametli Olmaya Vesile Olur.
5- Günah ve İsyandan Men Eder. (Dua ve İbadetler-Tenbihü’l-Gafilin)

 

 

Aşık ZemaniÜye / Erkek / 6/2/2021