Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Alfabetik Listesi

 

 

Modern Türk Tiyatrosunun başlangıcı Tanzimat dönemine dayanır. Türk halkı çağdaş tiyatro ile ilk kez İtalyan ve Fransız tiyatro gruplarının İstanbul’da saray için yaptıkları gösteriler ile tanışmıştır.  1846’dan itibaren ise azınlık ve yerlilerin kurdukları tiyatro binaları ve oyunları ile modern tiyatro örnekleri ile halkımız karşılaşmaya başlar.  Böyle Hacı Naum, Hasköy, Şark ve Ortaköy tiyatrolar kurulur. 1867’de Güllü Agop’un Gedik Paşa’da kurduğu Tiyatro-yı Osmanî ile iyice alışmaya başlamıştır.

İlk tiyatro çevirileri ve çevirmenleri sayesinde Fransız edebiyatı ve Moliere’den komediler ve diğer batı edebiyatlarından dramlar çevrilmeye başlanır.  Sadullah Paşa, Yusuf Kamil Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Thedor Kasap gibi çevirmenlerin eserlerinden bazıları bu tiyatrolarda oynanma şansını bulur.  ilk özgün yerli tiyatro eserimiz, Şinasi tarafından 1859 yılında yazılmış olan Şair Evlenmesi' olmuştur. Bu eseri ise Namık Kemal, Ali Bey Ahmet Mithat, Ebuzziya Tevfik’in eserleri izlemiştir.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro yazarlarımız harf sırasına göre  şunlardır.

Adalet Ağaoğlu,

Ahmet Refik Erduran

Aka Gündüz

Aziz Nesin

Başar Sabuncu

Bekir Büyükarkın

Bilgesu Erenus

Burhan Felek

CAHİT ATAY

Cevat Fehmi Başkut

Çetin Altan

Dr. Dilâver Cebeci

Dinçer Sümer

Ebüzziya Tevfik

Erol Toy

Emine Işınsu ÖKSÜZ

Ergin Orbey

Faruk Nafiz Çamlıbel,

Fatma Nezihe Araz

Fazıl Hayati Çorbacıoğlu

Ferhan Şensoy

Fikret Otyam

Güngör Dilmen

Güner Sümer

Haldun Taner

Hidayet Sayın

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU

İsmet Küntay

Kerim Korcan

Lale Oraloğlu

Macit Koper

Memet Baydur

Melih Cevdet Anday

Muzaffer İzgü

Nazım Kurşunlu

Necati Cumalı

Necip Fazıl Kısakürek

Nihad Sâmi Banarlı

Oğuz Atay

Orhan Asena

Orhan Kemal

Orhan Hançerlioğlu

Oktay Arayıcı

Oktay Rıfat HOROZCU

Recep Bilginer

Rıfat Ilgaz

Sabahattin Kudret AKSAL

Sadık Şendil

Sabahattin Ali

Samet Ağaoğlu

Sermet Çağan

Sedat Veyis Örnek

Selahattin Batu H

Suat Taşer

Şahap Sıtkı İlter

Turan Oflazoğlu

Tarık Buğra

Turgut Özakman

Tuncer Cücenoğlu,

Talip Apaydın

Ülker Köksal,

VÜSAT O. BENER

 Vasıf Ongören

Vasfi Uçkan,

Yıldırım Keskin

 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Tiyatro Çeşitleri ve Terimleri
2 Tiyatro Nedir Eseri Oyunu ve Unsurları
3 Tiyatronun Tarihi Tragedyalardan Dramlara Kadar
4 Tiyatronun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
5 Tanzimat Edebiyatı İlk Çeviri Eserler
6 TANZİMAT DÖNEMİ TİYATRO
7 Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Alfabetik Listesi
8 Kukla Kuklacı ve Geleneksel Kukla Tiyatromuz
9 Karagöz Ve Hacivat  (Ayağı kırık Hacivat)
10 KÖY SEYİRLİK OYUNLARI VE ÖZELLİKLERİ
11 Dram Nedir ve Özellikleri